รับพิสูจน์อักษร ตำรา หนังสือ และบทความวิชาการทางการแพทย์ TH (EN เฉพาะศัพท์เฉพาะทาง)

รับพิสูจน์อักษรงานเขียนทางการแพทย์ทุกประเภท ตั้งแต่ - ตำราทางการแพทย์ - หนังสือความรู้ทางการแพทย์ - บทความวิชาการต่าง ๆ โดยสามารถเป็นงานเขียนทั้งสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ นิสิตนักศึกษา หรือประชาชนก็ได้ หมายเหตุ: *Freelance ถนัดความรู้ทางด้านศัลยศาสตร์และด้านหลอดเลือดเป็นพิเศษ แต่สามารถรับงานได้ทุกสาขา รวมไปถึงศาสตร์การแพทย์แผนตะวันออก เนื่องจาก Freelance เคยผ่านการอบรมฝังเข็มและมีความรู้ภาษาจีนเบื้องต้น* **Freelance รับเฉพาะงานเขียนที่ให้ความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องเท่านั้น โดยต้องมีแหล่งอ้างอิงหรือแหล่งที่มาชัดเจน ไม่หลอกลวงหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ และไม่ใช่งานลอกเลียนหรือ Plagiarism**

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิสูจน์อักษร ตำรา หนังสือ และบทความวิชาการทางการแพทย์ TH (EN เฉพาะศัพท์เฉพาะทาง)

  • 1. แจ้งประเภทงานเขียน (บทความ/หนังสือ/ตำรา), หัวข้อเรื่อง, จำนวนหน้า A4, กำหนด Deadline ที่ต้องการ
  • 2. ตกลง scope งาน เช่น เฉพาะพิสูจน์อักษร (การสะกดคำ/วรรคตอน/ไวยากรณ์) หรือสามารถ paraphrase/ปรับปรุงภาษาใหม่ได้ทั้งประโยค, ต้องการแพ็กเกจรวมการจัดหน้า/outline ด้วยหรือไม่
แพ็กเกจ
บทความวิชาการ (ไม่เกิน 20 หน้า A4)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ราคาเหมาต่อบทความ: - พิสูจน์อักษร ตรวจทานคำทับศัพท์และศัพท์เฉพาะทางให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ - เกลาประโยคให้กระชับ โดยการปรับแก้ประโยคกำกวมและตัดทอนคำฟุ่มเฟือย - ตรวจสอบความถูกต้องของลำดับการอ้างอิงที่แทรกอยู่ในบทความ (citing reference) *สามารถใช้ EndNote ได้ - Font ที่ใช้ แนะนำ TH Sarabun PSK ขนาด 14-18 pt (Alternative: Cordia New, Angsana New) *รับงานเป็นไฟล์ doc/docx เท่านั้น ลูกค้าจะได้รับ 1. ไฟล์แก้งาน สกุล .docx (Track-changes ได้) 2. pdf version หลังแก้เสร็จ

ตำราทางการแพทย์ (100-300 หน้า A4)
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

การคิดราคา - พิสูจน์อักษร หน้าละ 15 บาท *จำนวนหน้า อ้างอิงจากฟอนต์ TH Sarabun PSK 16 pt + เพิ่มจัดรูปเล่ม: +800 บาท/เล่ม + เพิ่มออกแบบหน้าปก: +1000 บาท/เล่ม (ใช้ Figma/Canva Pro ในการออกแบบ) - ลดราคา 10% กรณีอ้างอิงชื่อผู้พิสูจน์อักษร ลูกค้าจะได้รับ 1. ไฟล์แก้งาน สกุล .docx (Track-changes ได้) 2. pdf version หลังแก้เสร็จ 3. กรณีมีการออกแบบหน้าปกพร้อมจัดรูปเล่ม จะได้เป็นไฟล์ pdf พร้อมพิมพ์ *รายละเอียดการพิสูจน์อักษร เหมือนกับแพ็กเกจที่ 1

ฟรีแลนซ์
Ornthariga

เป็นแพทย์/ผู้บริหาร/นักเดินทาง ผู้ชื่นชอบภาษาและวัฒนธรรม วางแผนเดินทางทั้งในและต่างประเทศด้วยตนเองมาตลอด 10 ปี ถนัดการวางแผนอย่างรอบคอบ รัดกุม ยืดหยุ่น Unique และสร้างสรรค์ ในงบประมาณที่ควบคุมได้ ชอบภาษา และเคยทำงานพิสูจน์อักษรให้หนังสือธรรมะ วารสารของจุฬาฯ และหนังสือวิชาการทางการแพทย์

07/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน