รับพิสูจน์อักษร และเกลาสำนวนภาษาไทยงานเขียนทุกประเภท

- รับพิสูจน์อักษรทุกประเภท (เฉพาะภาษาไทย) อาทิ นวนิยาย แฟนฟิกชัน เรื่องสั้น เอกสารทั่วไป รายงาน บทความบนเว็บไซต์ บทความวิชาการ ฯลฯ - รับตรวจเฉพาะไฟล์ Word (.docx) ขนาด A4 โดยใช้ฟอนต์ Cordia New ขนาด 14 pt ระยะขอบด้านละ 1 นิ้วทุกด้าน - ตรวจสอบการสะกดคำ คำทับศัพท์ การเว้นวรรคตอน และการใช้เครื่องหมายต่าง ๆ โดยยึดหลักตามราชบัณฑิตยสถาน ทางเราจะแก้ไขคำผิด หรือการเว้นวรรคตอน ฯ โดยใช้เครื่องมือ Track changes ในเมนู MS Word เพื่อให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบความถูกต้องก่อนแก้ไข

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิสูจน์อักษร และเกลาสำนวนภาษาไทยงานเขียนทุกประเภท

  • 1. รับไฟล์งานจากผู้ว่าจ้าง
  • 2. ประเมินราคาและระยะเวลาการทำงาน
แพ็กเกจ
1-50 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ผู้ว่าจ้างจะได้รับไฟล์ Word (.docx) ที่ตรวจสอบการสะกดคำ คำทับศัพท์ การเว้นวรรคตอน และการใช้เครื่องหมายต่าง ๆ โดยยึดหลักตามราชบัณฑิตยสถาน โดยทางเราจะแก้ไขคำผิด หรือการเว้นวรรคตอน ฯ โดยใช้เครื่องมือ Track changes ในเมนู MS Word เพื่อให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบความถูกต้องก่อนแก้ไข - อัตราค่าบริการนี้เฉพาะพิสูจน์อักษรเพียงอย่างเดียว หากต้องการให้เกลาสำนวน ขออนุญาตคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หน้าละ 10 บาทค่ะ - หากต้องการรับงานด่วนภายใน 1 วัน ขออนุญาตคิดค่าบริการเพิ่มเติม หน้าละ 5 บาทค่ะ

51-100 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- ผู้ว่าจ้างจะได้รับไฟล์ Word (.docx) ที่ตรวจสอบการสะกดคำ คำทับศัพท์ การเว้นวรรคตอน และการใช้เครื่องหมายต่าง ๆ โดยยึดหลักตามราชบัณฑิตยสถาน โดยทางเราจะแก้ไขคำผิด หรือการเว้นวรรคตอน ฯ โดยใช้เครื่องมือ Track changes ในเมนู MS Word เพื่อให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบความถูกต้องก่อนแก้ไข - อัตราค่าบริการนี้เฉพาะพิสูจน์อักษรเพียงอย่างเดียว หากต้องการให้เกลาสำนวน ขออนุญาตคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หน้าละ 10 บาทค่ะ - หากต้องการรับงานด่วนภายใน 2-3 วัน ขออนุญาตคิดค่าบริการเพิ่มเติม หน้าละ 5 บาทค่ะ

101-150 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- ผู้ว่าจ้างจะได้รับไฟล์ Word (.docx) ที่ตรวจสอบการสะกดคำ คำทับศัพท์ การเว้นวรรคตอน และการใช้เครื่องหมายต่าง ๆ โดยยึดหลักตามราชบัณฑิตยสถาน โดยทางเราจะแก้ไขคำผิด หรือการเว้นวรรคตอน ฯ โดยใช้เครื่องมือ Track changes ในเมนู MS Word เพื่อให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบความถูกต้องก่อนแก้ไข - อัตราค่าบริการนี้เฉพาะพิสูจน์อักษรเพียงอย่างเดียว หากต้องการให้เกลาสำนวน ขออนุญาตคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หน้าละ 10 บาทค่ะ - หากต้องการรับงานด่วนภายใน 3-5 วัน ขออนุญาตคิดค่าบริการเพิ่มเติม หน้าละ 5 บาทค่ะ

ฟรีแลนซ์
Chulalak

มิวสิคค่ะ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาสเปน ปัจจุบันทำงานในวงการหนังสือและอีบุ๊ก นอกจากนี้ยังเขียนนิยายและรับพิสูจน์อักษรเป็นอาชีพเสริม หลงใหลในตัวอักษร มีความรับผิดชอบต่องานทุกชิ้น หากต้องการผลงานที่มีคุณภาพ สามารถส่งข้อความมาพูดคุยก่อนได้นะคะ

10/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน