3D Perspective

*รับงานเขียนภาพ 3D Perspective Interior/Exterior อาคารทุกประเภท *วิดีโอ ในการนำเสนอ ภายใน/ภายนอก *ภาพ 360 องศา ในการใช้งานนำเสนอลูกค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม ก่อนการว่าจ้างงาน !!

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ 3D Perspective

  • 1. 1. พูดคุย/ตกลง -ทำความเข้าใจกับผู้ว่าจ้าง ขอบเขตงาน
  • 2. 2. เริ่มปฏิบัติงาน / แบบร่าง
แพ็กเกจ
3D Perspective Interior/Exterior (1 view)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

*ไพล์ภาพ 3D Perspective Interior/Exterior (๋.PNG/.JPG) จำนวน 1 ภาพ (รวมขึ้นโมเดล) *ปรับแก้ไม่เกิน3 ครั้ง

3D Perspective Interior/Exterior (2 view)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

*ไพล์ภาพ 3D Perspective Interior/Exterior (๋.PNG/.JPG) จำนวน 2 ภาพ (รวมขึ้นโมเดล) *ปรับแก้ไม่เกิน3 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
momood

ชื่อ เชอร์รี่ ค่ะ จบสาขาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ และบริหารงานก่อสร้าง นำเสนอในรูปแบบ ภาพ3มิติ วิดีโอ ภาพ360 องศา ของบ้านพักอาศัย หรือทัศนียภาพ ทั้งภายใน และภายนอก เพื่อตอบโจทย์การนำเสนอ ในรูปแบบต่างๆ

03/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
17 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน