รับแปลทบความ อังกฤษ-ไทย

รับงานแปลบทความภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย - แปลงานได้หลายประเภท ได้แก่ บทความทั่วไป บทความวิทยาศาสตร์ เกมส์ เว็ปไซต์ แบบฟอร์มต่าง ๆ ข่าวธุรกิจ รายงานการประชุม อีเมล์ธุรกิจ นวนิยาย วรรณกรรมเด็ก บทบรรยายภาพยนต์ รายละเอียดสินค้า ฯลฯ - นักแปลมีประสบการณ์ รับผิดชอบงานแปล พร้อมคุณวุฒิปริญญาโทด้านการแปลจากสถาบันชั้นนำ - รักษาความลับของงาน และข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า - งานแปลบทความทั่วไป (ไม่มีคำเฉพาะทาง) จำนวน 1 หน้า ใช้เวลาส่งงานภายใน 1 วัน - ตรวจสอบตัวสะกดภาษาไทยโดยอิงจากสถาบันราชบัณฑิตยสถานก่อนส่งมอบงาน (หากเป็นงานด้านการตลาดหรือโฆษณา ผู้แปลจะเลือกใช้คำตามสมัยนิยม ทั้งนี้จะแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนทุกครั้ง) - สามารถปรับเปลี่ยนการแปล / การเลือกใช้คำ ได้ตามความต้องการของลูกค้า (โปรดแจ้งเจตจำนงล่วงหน้าค่ะ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ราคาเริ่มต้น 250 บาท / หน้า (ประเภทบทความทั่วไป ประมาณ 200-400 คำ) อย่างไรก็ตามผู้แปลจะพิจารณาตามรูปแบบกระดาษ และขนาดตัวอักษร ทั้งนี้รายละเอียดของงานจะแปรผันไปตามความยาก-ง่าย และประเภทของงาน หากเป็นงานเฉพาะด้าน เช่น ศัพท์เทคนิคด้านการแพทย์ คำเฉพาะทางกฎหมาย จำต้องใช้เวลาในการแปลมากขึ้น เพราะต้องตรวจสอบความถูกต้องให้แน่นอนก่อนส่งมอบงาน ซึ่งอัตราค่าแปลก็จะสูงตามไปด้วย อย่างไรก็ดีราคาที่ว่าจ้างจริงนั้นจะขึ้นอยู่กับการเจรจาระหว่างผู้แปลและผู้ว่าจ้าง เป็นอัตราที่ทั้ง 2 ฝ่ายพอใจที่จะรับจ้างและว่าจ้าง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลทบความ อังกฤษ-ไทย

  • 1. ผู้ว่าจ้างส่งเอกสารต้นฉบับภาษาไทยมาให้ผู้แปลพิจารณา ประเมินราคา และระยะเวลา
  • 2. โปรดแจ้งเงื่อนไขพิเศษด้านการแปล (ถ้ามี) เช่น เน้นการแปลตรงตัว แปลตีความ ใช้ภาษาโฆษณา ใช้ภาษาวัยรุ่น ฯลฯ
แปลภาษา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. ราคาเริ่มต้น 250 บาท / หน้า (บทความภาษาทั่วไป) 2. แก้ไขงานได้ 3 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 3. ส่งมอบงานด้วยไฟล์ word โดยตั้งค่ารูปแบบกระดาษ A4 ใช้ font ภาษาไทย Angsana ขนาดตัวอักษร 16 (หรือตามแต่ตกลงกัน)

ฟรีแลนซ์
mohawk

นักแปลภาษาอังกฤษ-ไทย วุฒิปริญญาโทด้านการแปลโดยตรง มีประสบการณ์ด้านการแปล พร้อมพิสูจน์อักษรงานแปลให้ แปลงานได้หลายประเภท อาทิวรรณกรรม นิยาย ข่าว บทความวิทยาศาสตร์ บทความการตลาด ฯลฯ ติดต่อสอบถามได้ค่ะ

08/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน