Brand Strategy วางกลยุทธ์สร้างแบรนด์ที่ยั่งยืน

Branding เป็นศาสตร์ของการปรับสมดุลระหว่าง - ผู้ที่อยู่เบื้องหลัง/เจ้าของแบรนด์ (Stakeholder) - คู่แข่งและตลาดปัจจุบัน (Competitors & Market Landscape) - กลุ่มลูกค้า Consumer Insight & Unmet Need • การวางกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategy) จะทำให้คุณเห็นภาพชัดเจนว่าแบรนด์ของคุณสามารถดึงจุดเด่นอะไรออกมาเล่าเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด คู่แข่งทำอะไร และการตอบรับจากตลาดเป็นยังไง กลุ่มลูกค้าที่คุณต้องการเข้าถึงคือใคร มีนิสัยความคิดอย่างไร และจะเข้าถึงด้วยการสื่อสารและสื่อแบบไหน • การสร้างแบรนด์กับผม เป็นการทำงานแบบ Hands-on ทั้งสองฝ่าย มีเวลานั่งคุย (workshop) และควรมีความกระตือรือร้นที่จะเล่าความคิดและจุดหมาย สำหรับแบรนด์ของคุณ เพื่อไปคิดวิเคราะห์ต่อ และสร้างเป็น Brand Strategy เต็มรูปแบบที่คุณสามารถนำไปครีเอท Visual Identity (โลโก้ สไตล์แกรฟฟิก สีต่างๆ), Brand Voice (วิธีการสื่อสารของแบรนด์), Key Message (แก่นข้อความการสื่อสาร) และ Online Ad Campaign (FB, IG) อีกมากมาย • Brand Strategy คือการลงทุนสำคัญที่จะช่วยประหยัดต้นทุนในการสร้างธุรกิจในระยะยาว และทำให้แบรนด์ของคุณแตกต่างจากคู่แข่ง

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ Brand Strategy วางกลยุทธ์สร้างแบรนด์ที่ยั่งยืน
  • 1. Scope & Brief: พูดคุย รับฟัง ระบุวัตถุประสงค์และความต้องการอย่างชัดเจน อธิบายกระบวนการทำงาน สรุป Timeline ระยะเวลาการทำงานและสิ่งที่จะได้รับเมื่อเสร็จงาน
  • 2. Schedule: นัดหมาย วัน เวลา สถานที่ เพื่อเวิคชอป หาจุดเด่นและตัวตนแบรนด์ ส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อจุดชนวนความคิด
แพ็กเกจ
Brand Starter
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ปรึกษา ให้คำแนะนำเบื้องต้น สำหรับกระบวนการทำ Branding ที่เหมาะสมกับ product และแบรนด์ของคุณ วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าและคู่แข่ง อย่างรวบรัด พร้อมทำ strategy deck สรุปหลังจากการปรึกษาที่ลูกค้าจะได้รับภายใน 2 วัน สิ่งที่จะได้รับ - Brand Vision - Target Audience - Unique Selling Point / Differentiator ปรึกษา 1.5 - 2 ชั่วโมง สถานที่ร้านกาแฟ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าในตัวเมืองกรุงเทพ

Brand Essentials
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

Branding Package การสร้างแบรนด์แบบจำเป็น (Essentials) ที่สามารถนำไปใช้งานต่อได้จริง หมาะสำหรับ แบรนด์ขนาดเล็ก แบรนด์ที่เพิ่งเริ่ม และแบรนด์ออนไลน์ ที่ต้องการแนวทาง เพื่อทดลองตลาด และหาตัวตนที่แตกต่าง ให้คำแนะนำการต่อยอดเพื่อสร้าง Ad campaign สิ่งที่จะได้รับ: - Brand Vision - Brand Essence - Target Audience Analysis - Market Landscape / Situation Analysis - Competitor Analysis (วิเคราะห์คู่แข่ง) - Brand Positioning (การวาง position ของแบรนด์เทียบกับคู่แข่ง) - Brand Personality - Key Message

ฟรีแลนซ์
Anade
Anade

Brand Strategist ที่มีประสบการณ์จากเอเจนซี่โฆษณาระดับโลก ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ วิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง หาจุดแข็งและสร้างความแตกต่างด้วยกระบวนการคิดแบบ High-level Branding เพื่อดึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ออกมาต่อยอด อย่างเข้าใจง่ายและทำได้จริง

07/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
12 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน