รับฟังและให้คำปรึกษาในรูปแบบของการให้คำปรึกษา (Counseling)

รับฟังและเข้าใจ เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษาเข้าใจปัญหาและสามารถหาทางออกได้ในแบบของตนเอง ในรูปแบบของการให้คำปรึกษา (Counseling)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับฟังและให้คำปรึกษาในรูปแบบของการให้คำปรึกษา (Counseling)

  • 1. รบกวนอ่านรายละเอียด package ให้ครบถ้วน ก่อนทำการนัดหมาย
  • 2. เลือก slot เวลา รอบเช้า M01 : 7.30 - 8.15 / M02 : 9.00 - 9.45 / M03 : 10.30 - 11.15 รอบบ่าย A04 : เที่ยง - 12.45 / A05 : 14.00 - 14.45 / A06 : 15.30 - 16.15 รอบเย็น E07 19.00 - 19.45
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ลักษณะของการให้คำปรึกษา : เป็นการรับฟัง พูดคุย และหาทางออกสำหรับปัญหาหรือสิ่งที่ทางผู้รับคำปรึกษาต้องการที่จะปรึกษา ระยะเวลาในการให้คำปรึกษา : 45 นาที และไม่เกิน 1 ชั่วโมง การให้คำปรึกษาที่เราถนัด เช่น การค้นหาตนเอง การรับฟังเพื่อช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาได้ทบทวนตนเอง เข้าใจตนเอง และสามารถหาทางออกให้กับตนเองได้ หมายเหตุ การให้คำปรึกษาของเราเป็นการช่วยรับฟังด้วยหลักการและทักษะของการให้คำปรึกษาเบื้องต้น หากมีเหตุอันใดที่รุนแรง เช่น อาการป่วยทางจิต จะขออนุญาตส่งต่อให้กับผู้เชี่ยวชาญต่อไปค่ะ

ฟรีแลนซ์
วรัญญา

เป็นคนสนใจเกี่ยวกับความคิดของคน และชอบอ่านหนังสือจิตวิทยาและการพัฒนาตนเอง มีความถนัดในการรับฟังและเข้าใจผู้อื่น ล่าสุดได้ลงเรียนในหลักสูตร Fundamental Counseling จากสถาบัน iStrong และได้มีโอกาสนำสิ่งที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการรับคำปรึกษาจากคนรอบตัว จนคนรอบตัวค้นพบทางออกและเข้าใจตนเอง

10/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน