เขียนแบบออกแบบสิ่งก่อสร้างครบวงจร

พูดคุยรายละเอียดงานกันให้ครบถ้วนเข้าใจตรงกันก่อนการเริ่มงาน เพื่อให้ได้งานออกมาตามความต้องการของผู้จ้างงานอย่างแท้จริง เมื่อจ้างงานตามที่คุยไว้จะมีการอัปเดสความก้าวหน้าของงานเป็นระยะตามความต้องการของผู้จ้างงาน เมื่อส่งงานถ้าตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดที่เกิดจากฟรีแลนซ์เอง ทางฟรีแลนซ์ยินดีแก้งานให้จนสมบูรณ์ตามที่ตกลงกันไว้ตามสัญญาที่ว่าจ้าง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนแบบออกแบบสิ่งก่อสร้างครบวงจร

  • 1. คุยเจรจางานเพื่อเริ่มการเขียนแบบออกแบบ และตกลงราคางาน
  • 2. ลงมือทำงานตามที่ตกลงไว้ให้สมบูรณ์
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

เขียนแบบออกแบบโดยการใช้วิชาการคำนวณทางวิศวกรรม เพื่อนำมาออกแบบโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างด้วยหลักการทางวิศวกรรมและเขียนแบบ Auto CAD ส่งไฟย์ PDF หรือไฟย์อื่นๆแล้วแต่ความต้องการของผู้ว่าจ้าง

ฟรีแลนซ์
Malaiporn

วิศวกร และ นักออกแบบ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม ด้วยพื้นฐานความเป็นจริงของปัจจัยการผลิต

05/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน