ออกแบบและวางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด

- ออกแบบแผนการสื่อสารการตลาด (Marketing Commuination) - ออกแบบวาง lay out ให้ website มีประสิทธิภาพ - กำหนดกลยุทธ์ของ website เพื่อภาพลักษณ์และการขาย - วางกลยุทธ์เพื่อกำหนดพฤติกรรมผู้ชม website (user footprint) - เพิ่มอัตราการเข้าถึงสื่อการตลาด onaiir online และ offline - สร้างการรับรู้ให้กับ องค์กร สินค้า และตราสินค้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบและวางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด

  • 1. พูดคุยและสรุปกระบวนการทำงาน ระบุวัตถุประสงค์ และกรอบระยะเวลาของงานร่วมกัน
  • 2. นัดหมายเพื่อพูดคุยลงรายละเอียดของงาน เพื่อสรุปแผนการทำงานร่วมกัน
แพ็กเกจ
Consultant
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

แผนการสื่อสารการจลาด ด้วยเครื่องมือ website, landing page, user footprint, perfect layout เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรหรือการขายสินค้า

Operation Plan
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

แผนการสื่อสารการตลาดที่พร้อมปฎิบัติ เพื่อสร้างการรับรู้/ยอดขาย/ภาพลักษณ์ ให้กับสินค้า และองค์กร

ฟรีแลนซ์
Thatchaphol

ให้คำปรึกษาด้านการตลาดครอบคลุม 3 สื่อหลัก On-Air, Online และ Offline ให้กับผู้ประกอบการ และ SMEs Marketing Strategy กลยุทธ์การตลาด และการเพิ่มยอดขาย Brand Communication สื่อสารและสร้างแบรนด์ Media Control ดูแลแผนการตลาดในสื่อออนไลน์ Online Advertise and Selling ควบคุมดูแลและผลิตสื่อการตลาด

11/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน