รับปรึกษาและวางแผนการตลาด Online และ Offline

- วางแผนการตลาด Online และ Offline - วิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ทั้ง 3 ระดับ (องค์กร/หน่วยธุรกิจ/การตลาด) - สร้าง brand ให้ติดตลาดและครองใจกลุ่มเป้าหมาย - วางแผนสื่อ ตั้งแต่การผลิต การเผยแพร่ จนถึงการควบคุมสื่อให้มีคุณภาพ - ปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านยอดขาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับระยะเวลาและรายละเอียดของงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับปรึกษาและวางแผนการตลาด Online และ Offline

  • 1. พูดคุยและสรุปกระบวนการทำงาน ระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และกรอบระยะเวลาของงานร่วมกัน
  • 2. นัดหมายเพื่อพูดคุยลงรายละเอียดของงาน เพื่อสรุปแผนการทำงานร่วมกัน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- จัดทำแผนการตลาดสำหรับสินค้าเดิม - คิดและวางแผนสำหรับสินค้าใหม่ - Promote บริษัทหรือตราสินค้า - วางแผนสร้างยอดขาย - วางแผนและผลิตสื่อการตลาด - สร้างการรับรู้และเข้าถึงสินค้าหรือองค์กร

ฟรีแลนซ์
Thatchaphol

ให้คำปรึกษาด้านการตลาดครอบคลุม 3 สื่อหลัก On-Air, Online และ Offline ให้กับผู้ประกอบการ และ SMEs Marketing Strategy กลยุทธ์การตลาด และการเพิ่มยอดขาย Brand Communication สื่อสารและสร้างแบรนด์ Media Control ดูแลแผนการตลาดในสื่อออนไลน์ Online Advertise and Selling ควบคุมดูแลและผลิตสื่อการตลาด

11/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน