รับพิมพ์งาน ทำรายงาน คีย์ข้อมูล excel

รับพิมพ์งาน หรือรายงาน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาไทย หน้าล่ะ 5 บาท ภาษาอังกฤษ หน้าล่ะ 8 บาท ไม่เกิน 30 หน้า ลูกค้าจะได้รับงานภายใน 2 วัน ลูกค้าจะได้รับเป็นไฟล์ doc. docx. ทำรายงานหาข้อมูลเพิ่มเติม คิดค่าการหาข้อมูล 200 บาท ต่องาน คีย์ข้อมูล excel หน้าละ 11 บาท ไม่เกิน 30 หน้า ลูกค้าจะได้รับงานภายใน 2 วัน ลูกค้าจะได้รับเป็นไฟล์ xls. xlsx. งานด่วนคิดเพิ่ม 2 เท่าจากราคาปกติ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน ทำรายงาน คีย์ข้อมูล excel

  • 1. รับงานจากลูกค้า เสนองาน
  • 2. ตกลงงานและนัดหมายวันรับงาน ลูกค้าชำระเงิน
แพ็กเกจ
บทความภาษาไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

-บทความภาษาไทย หน้าละ 10 บาท (ไม่เกิน 30 หน้า) -บทความที่ต้องหาข้อมูลเพิ่ม 200 บาท ต่องาน -งานเร่งงานด่วน ราคา 2 เท่าจากเรทปกติ ลูกค้าจะได้รับไฟลเป็น doc. docx.

บทความภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

-บทความภาษาอังกฤษ หน้าละ 14 บาท (ไม่เกิน 30 หน้า) -บทความที่ต้องหาข้อมูลเพิ่ม 200 บาท ต่องาน -ลูกค้าจะได้รับงานภายใน 2 วัน -งานเร่งงานด่วน ราคา 2 เท่าจากเรทปกติ -ลูกค้าจะได้รับไฟล์ doc. docx.

คีย์ข้อมูล excel
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

-คีย์ข้อมูล excel หน้าละ 12 บาท ไม่เกิน 30 หน้า -บทความที่ต้องหาข้อมูลเพิ่ม 200 บาท ต่องาน -งานเร่งงานด่วน ราคา 2 เท่าจากเรทปกติ -ลูกค้าจะได้รับงานภายใน 2 วัน -ลูกค้าจะได้รับไฟล์ xls. xlsx

ฟรีแลนซ์
Kritsada

สามารถใช้งาน microsoft office (word excel powerpoint) ได้ดีเยี่ยม มีประสบการณ์ทำงานในด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และทำงานวิจัยในองค์กรขนาดใหญ่ของรัฐ

07/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน