Convert PSD, AI to HTML & CSS | Responsive | Animation Effects

รับพัฒนาเว็บไซต์เป็นไฟล์ .html เป็นแบบ Responsive โดยลูกค้าสามารถระบุ Effects ที่ต้อง หรือ Framework ที่อยากให้ใช้ เช่น Bootstrap, Skeleton หรือไม่อยากให้ใช้ก็ได้ ทำให้ได้เหมือนกัน Skills: - HTML - CSS/SCSS - PHP - Bootstrap Skill Tools: - Photoshop - Illustrator นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการใช้งานปลั๊กอินที่ทำ Effects ต่างๆ เช่น - TweenMax (ทำ Effects หวือหวา) - FullPage (ทำหน้าเว็บเป็นแบบ Onepage Scrolling) - MagicScroll (ทำ Effect ต่างๆเวลาเลื่อนลงดูหน้าเว็บ) เราสามารถให้คำแนะนำได้หากลูกค้าไม่มีไอเดียว่าอยากได้ Effects แบบไหน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Convert PSD, AI to HTML & CSS | Responsive | Animation Effects

  • 1. พูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับงาน ลูกค้าแจ้งว่าต้องการเว็บไซต์แบบไหน สามารถแก้ไข เพิ่ม ลบ ข้อมูลได้เองหรือไม่ รวมไปถึงอยากได้ effect แบบไหนสามารถตกลงกันได้ในขั้นตอนนี้
  • 2. เมื่อแจ้งความต้องการแล้วจะเริ่มลงมือพัฒนาเว็บไซต์ โดยในระหว่างที่พัฒนาผู้รับจ้างจะส่งอัพเดทงานให้ลูกค้าดูเรื่อยๆ ว่าจะถึงขั้นไหนแล้ว รวมไปถึงลูกค้าสามารถเพิ่มเติมข้อมูลในระหว่างนี้ได้ว่าอยากให้แก้ไขหรือเพิ่มส่วนไหน
แพ็กเกจ
Convert PSD or AI to HTML (เว็บไซค์ขนาดเล็ก)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

พัฒนาเว็บไซต์เป็นไฟล์ .html จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไฟล์งานออกแบบเป็นไฟล์ PSD หรือ AI ก็ได้ ลูกค้าสามารถระบุ Effects หรือปลั๊กอินที่อยากให้ใช้ในเว็บไซต์ได้ สามารถใช้ Framework เช่น Bootstrap, Skeleton ทำได้ สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ: 1) ไฟล์งานเป็นไฟล์นามสกุล .html หรือ .php (ขึ้นอยู่กับว่าหน้าเว็บมีแบบฟอร์มรับส่งขอ้มูลหรือไม่) 2) เป็นแบบ Responsive 3) หน้า Subpage ไม่เกิน 10 หน้า หากดีไซน์แตกต่างจะคิดราคาแยก ขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการพัฒนา 4) อัพโหลดไฟล์ลงพื้นที่ให้ 5) แก้ไขงานได้ไม่เกิน 5 ครั้ง

Convert PSD or AI to Wordpress (เว็บบริษัท)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

พัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบ Wordpress ลูกค้าสามารถระบุได้ว่าอยากให้ส่วนไหนแก้ไขได้ (Editable) อาจมีการใช้ปลั๊กอิน เช่น - Custom Post Type UI - Smart Custom Fields - Yoast SEO (สามารถติดตั้งให้ได้ แต่ไม่รับทำ SEO เต็มรูปแบบ) หากเว็บไซต์มีข้อมูลจำนวนมาก เช่นหน้า บล็อก, ข่าวสาร ผู้รับจ้างจะเพิ่มให้เป็นตัวอย่าง 3-5 โพสต์ หลังจากนั้นลูกค้าสามารถเข้าไปแก้ไขเองได้หลังส่งมอบงาน สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ: 1) พัฒนาระบบด้วย Wordpress เหมือนข้อ 2) - 3) ในแพ็กเกจ "Convert PSD or AI to HTML (เว็บไซค์ขนาดเล็ก)"

ฟรีแลนซ์
Kannika

สวัสดีค่ะ ชื่อกรรณิกา ชื่อเล่นเอ็มค่ะ ปัจจุบันทำงานเขียนเว็บไซต์เป็นหลัก เน้น Front-End เป็นหลัก สามารถใช้ Wordpress ได้ มีความรู้ด้าน HTML, CSS, jQuery, PHP นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการพัฒนา Back-End อย่างเช่น สามารถจัดการกับ Database เพื่อนำมาแสดงหน้าเว็บโดยใช้ภาษา SQL

11/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน