รับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์/โปสเตอร์ ต่างๆ

สไตล์งาน: floral, cute, cartoon, minimal, luxury, etc. สามารถแจ้ง style / mood ของงานได้ ลักษณะงาน: ป้ายโฆษณา โพสต์ โปสเตอร์ สื่อ สื่อการสอน ต่าง ๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์/โปสเตอร์ ต่างๆ

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงาน ประเภทของงาน สไตล์/มู้ด ของงาน
  • 2. วางแผนภาพรวมของงาน ระยะเวลาในการทำงาน ตกลงราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

จำนวนงาน 1 ใบ (โปสเตอร์ / ป้าย / สื่อต่างๆ) 📌📌ราคา 70 -150 บาท ต่อป้าย (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายและรูปแบบที่ลูกค้าเสนอให้) ในกรณีที่มีจำนวนป้ายมากกว่า 1 (ทำเป็นชุด ลูกค้าสามารถสั่งรวมแบบเป็นแพกเกจที่ราคาถูกลงได้) ไฟล์งานที่ลูกค้าจะได้รับ: .zip, .JPG, .PNG, .pdf , etc.

ฟรีแลนซ์
Sirilak

- รับพิมพ์งาน จัดเรียงรายงาน ทำ Presentation / Poster / งานออกแบบอื่น ๆ - รับทำ Lesson Plan (แผนการเรียนรู้) วิชาภาษาอังกฤษ ออกแบบสื่อการสอน สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู และครูทั่วไป (วิชาอื่นแล้วแต่พิจารณา) - แปลงาน ไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย - เขียนบทความ / เรียงความ / essay (ระดับมัธยมศึกษา ถึงปริญญาตรี)

05/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
9 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน