งานแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น<>อังกฤษ ญี่ปุ่น<>ไทย

แปลภาษา ญี่ปุ่น<>อังกฤษ หรือ ญี่ปุ่น<>ไทย เอกสารที่รับแปล 1. บทความที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในโรงงาน หรืองานวิศวกรรม 2. เอกสารคู่มือการใช้งานเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ในการทำงาน 3. อื่นๆ สามารถสอบถามได้ครับ การศึกษา จบปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตไกในประเทศญี่ปุ่น สอบผ่านการวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นที่ระดับ N2 (JLPT N2) ปัจจุบันทำงาน วิศวกรโรงงานรถยนต์ญี่ปุ่นร่วม 6 ปี มีความเข้าใจในการใช้คำศัพท์เฉพาะ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจได้ชัดเจน จุดสำคัญของเรา คือ ผู้อ่านต้องเข้าใจในเนื้อหาเหล่านั้นได้ตามบริบท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ งานแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น<>อังกฤษ ญี่ปุ่น<>ไทย

  • 1. ผู้จ้างทำการส่งเอกสารให้ผู้รับจ้าง เพื่อประเมินระยะเวลา และอัตราค่าจ้าง
  • 2. ผู้รับจ้างเสนอราคาให้แก่ผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้่งข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง
แพ็กเกจ
แปลภาษา ญี่ปุ่นเป็นไทย หรือ ไทยเป็นญี่ปุ่น
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. เอกสารการแปลภาษา (กรณี ญี่ปุ่นเป็นไทย 400 คำ คิดเป็น 1 หน้า) (กรณี ไทยเป็นญี่ปุ่น 200 คำ คิดเป็น 1 หน้า) 2. ราคางานแปล 550 บาท ต่อ 1 หน้า (อ้างอิงจำนวนคำตามข้อ1) 3. ไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับ คือ ตามต้นฉบับ เช่น .doc, .docx .pdf, หรืออื่นๆ 4. ระยะเวลาการแปลงาน ประมาณ 3 หน้าต่อวัน (เช่น กรณีมีงาน 10 หน้า ใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน)

แปลภาษา ญี่ปุ่นเป็นอังกฤษ หรือ อังกฤษเป็นญี่ปุ่น
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. เอกสารการแปลภาษา (กรณี ญี่ปุ่นเป็นอังกฤษ 400 คำ คิดเป็น 1 หน้า) (กรณี อังกฤษเป็นญี่ปุ่น 200 คำ คิดเป็น 1 หน้า) 2. ราคางานแปล 700 บาท ต่อ 1 หน้า (อ้างอิงจำนวนคำตามข้อ1) 3. ไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับ คือ ตามต้นฉบับ เช่น .doc, .docx .pdf, หรืออื่นๆ 4. ระยะเวลาการแปลงาน ประมาณ 3 หน้าต่อวัน (เช่น กรณีมีงาน 10 หน้า ใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน)

ฟรีแลนซ์
Chonlawich

- Currently, 5-years experienced vehicle quality engineer with Japanese and English skills - Japanese Language Proficiency Test (JLPT) N2 - Master degree from Applied Science Engineering from Tokai Univerisity in Japan (2016) - Translation experience: Part time interpreter in automobile plant audit

03/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน