รับถอดคลิปเสียงภาษาไทย

- รับถอดคลิปเสียงภาษาไทย ที่เป็นการวิจัย การบรรยาย การประชุม หรือบทสัมภาษณ์ - ถอดคลิปเสียงภาษาไทย นาทีละ 8 บาท - งานเร่งด่วน หรือคลิปเสียงที่เน้นคำศัพท์เฉพาะ มีภาษาอังกฤษ คิดนาทีละ 15 บาท - ความยาวเสียงน้อยกว่า 60 นาที ใช้เวลา 1 วัน ความยาวเสียงมากกว่า 60 นาที ผู้จ้างต้องแจ้งก่อนเพื่อประเมินเวลาค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับถอดคลิปเสียงภาษาไทย

  • 1. ผู้จ้างแจ้งความยากง่ายของคลิปเสียง และความยาวของคลิปเสียง เพื่อประเมินเวลาทำงานและค่าจ้างก่อนเริ่มงาน
  • 2. ผู้จ้างโอนเงินผ่านระบบ หลังจากนั้น Freelance จะเริ่มทำงานทันทีตามระยะเวลาที่ตกลงกัน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ไฟล์งาน .docx (สามารถแปลงเป็น .pdf ได้) - จำนวนหน้า ขึ้นอยู่กับความยาวของคลิปเสียง - ความยาวเสียงตั้งแต่ 65 นาทีขึ้นไป คิดราคา 500 บาท นาทีถัดไป คิดนาทีละ 7.50 บาท

ฟรีแลนซ์
ทัศนา

- มีประสบการณ์ทำงานด้านวิเคราะห์ทางการเงินจากบริษัทเอกชน - สามารถจัดทำข้อมูลเอกสารต่างๆ รายงานวิเคราะห์ทางการเงิน รายงานการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - สามารถใช้ MS Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้อย่างดี

12/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน