รับวิเคราะห์ Life Path Number และ เบอร์โทรศัพท์ ด้วยศาสตร์แห่งตัวเลขและดวงดาว

0

::Life Path Number:: บอกตัวตนของคุณ โดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นศาสตร์ตัวเลขที่มาจากฝั่งตะวันตก แล้วจะทำให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นกับการดำเนินชีวิต วิธีที่คุณปฏิบัติและตอบสนอง รู้ว่าตัวเองเป็นใคร ::เบอร์โทรศัพท์:: ตัวเลขที่คุณใช้อยู่เป็นสิ่งที่บ่งบอกตัวตนของคุณไม่ต่างกับ Life Path Number แต่คุณสามารถเลือกและเปลี่ยนแปลงได้ตามสิ่งที่คุณปรารถณา ด้วยศาสตร์แห่งตัวเลขและดวงดาว วิเคราะห์ความหมายอย่างละเอียด ร้อยเรียงตัวเลขให้เหมาะสมกับคุณ ตั้งแต่ตัวเปิดดี ภายในดีและปิดท้ายดี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวิเคราะห์ Life Path Number และ เบอร์โทรศัพท์ ด้วยศาสตร์แห่งตัวเลขและดวงดาว

  • 1. เริ่มต้น: แจ้งข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด (ค.ศ.) และ เลข 4 ตัวท้ายบัตรประชาชน
  • 2. แจ้งแพ็กเกจที่ต้องการ+ชำระเงิน
แพ็กเกจ
วิเคราะห์ Life Path Number ด้วยวันเดือนปีเกิด (ค.ศ.)฿ 699
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

คำนวณและวิเคราะห์ Life Path Number ผลการวิเคราะห์: ผลการคำนวณ Life Path Number อธิบายตัวตนและแนะนำสิ่งที่เข้ากับชีวิตของคุณ ++แถมฟรี++ ถอดสหัสเลข 4 ตัวท้ายบัตรประชาชน หมายเหตุ: ขอความร่วมมือด้านข้อมูลโดยครบถ้วน


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
วิเคราะห์ Life Path Number ด้วยวันเดือนปีเกิด (ค.ศ.) + เบอร์โทรศัพท์฿ 1,399
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

คำนวณและวิเคราะห์ Life Path Number + เบอร์โทรศัพท์ 1-2 เบอร์ (เบอร์หลัก+รอง) ผลการวิเคราะห์: ผลการคำนวณ Life Path Number อธิบายตัวตนและแนะนำสิ่งที่เข้ากับชีวิตของคุณ วิเคราะห์เบอร์ใช้จริงในปัจจุบัน 1-2 เบอร์ (เบอร์หลัก+เบอร์รอง) ผลการวิเคราะห์: ความหมายเบอร์อย่างละเอียด คู่เลขและกลุ่มตัวเลขที่วางร้อยเรียงในเบอร์ ตำแหน่งการวางเบอร์กับการดำเนินชีวิต ++แถมฟรี++ ถอดสหัสเลข 4 ตัวท้ายบัตรประชาชน หมายเหตุ: ขอความร่วมมือด้านข้อมูลโดยครบถ้วน


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!