รับหาข้อมูลงาน/รายงาน/ข้อมูลทั่วไป/ข้อมูลเฉพาะ ใน internet (ภาษาไทย)

รับงานค้นหาข้อมูล ต่างๆ เพื่อนำไปประกอบการทำรายงาน/ งานวิจัย ของนักเรียนนักศึกษา หรือเป็นข้อมูลในการใช้ต่อยอดทางธุรกิจ การศึกษา การงานอาชีพของผู้ว่าจ้าง การรับงานจะคิดตามจำนวนของหัวข้องเรื่องที่จะค้นหา หรือตามปริมาณข้อมูล ตามแต่จะตกลง เช่น 1 หัวข้อเรื่อง ไม่เกิน 1-3 หน้ากระดาษ เป็นต้น ในการรับงานหากงานที่ให้ค้นหามีความยากจนผู้รับงานไม่สามารถหาข้อมูลให้ได้ ผู้รับงานขออภัย ผู้ว่าจ้างไว้ ณ ที่นี้ด้วย แต่จะแจ้งให้ผู้ว่าจ้างรับทราบก่อนเริ่มงานก่อนเสมอ เพื่อความไม่เสียเวลาค่ะ ในการรับงานหาข้อมูลในที่นี้ทางผู้รับงานไม่ได้รับทำในแบบรูปแบบรายงานแบบครบวงจร /เป็นรูปเล่มนะคะ และไม่มีการสรุปย่อหรือวิเคราะห์ข้อมูลให้ค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับหาข้อมูลงาน/รายงาน/ข้อมูลทั่วไป/ข้อมูลเฉพาะ ใน internet (ภาษาไทย)

  • 1. ผู้ว่าจ้างติดต่อคุยรายละเอียด ข้อมูลที่จะให้ผู้รับงานหาข้อมูลให้
  • 2. ตกลงราคา กำหนดส่งงาน
แพ็กเกจ
คิดตามจำนวนหัวข้อเรื่อง ไม่เกิน 3 หน้าA4
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ข้อมูลมี่ผู้ว่าจ้างให้หา ตามจะนวหัวข้อที่ตกลง คิดราคาตามจำนวนหัวข้อเรื่อง ที่ให้หาข้อมูล แต่ละเรื่องไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4

คิดตามจำนวนหัวข้อเรื่อง ไม่จำกัดข้อมูลที่หาได้
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ข้อมูลที่ผู้ว่าจ้างต้องการ ให้ค้นหาข้อมูล คิดจากจำนวนหัวข้อเรื่องที่ค้นหา ไม่จำกัดจำนวนข้อมูลเท่าที่ผู้รับงานหาได้

ฟรีแลนซ์
Bew

สวัสดีค่ะ ชื่อธนพร เสนาะพิน จบการตลาด มสธ มีความถนัดในด้าน การออกแบบป้ายโฆษณา นามบัตร สามารถพิมพ์งานได้เร็ว 20-35 คำต่อนาที photoshop word excell และ powerpoint และการโพสต์เจาะกลุ่มเป้าหมาย เจาะตลาด ตามกลุ่มต่างๆ ใน Facebook

06/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน