ออกแบบและบริหารกลยุทธ์ธุรกิจ

0.0

1. วิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจทั้งภายในและภายนอกโดยใช้เครื่องมือ Internal & External Matrix (IE), SWOT Analysis และ TOWS Matrix 2. นำปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญมาออกแบบกลยุทธ์และวางแผนการบริหารกลุยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจ โดยใช้เครื่องมือ Strategy Map หรือ Balanced Scorecard

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบและบริหารกลยุทธ์ธุรกิจ

  • 1. Kick off - พูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ รวมถึงภาพรวมขั้นตอนการออกแบบและวิเคราะห์กลยุทธ์ธุรกิจกับลูกค้า
  • 2. ส่งงานงวดที่ 1 - บทวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และ SWOT Analysis ให้ลูกค้าพิจารณาก่อนดำเนินงานขั้นตอนต่อไป
แพ็กเกจ
ออกแบบกลยุทธ์฿ 3,000
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

1. การมีส่วนร่วมในการออกแบบกลยุทธ์โดยการพิจารณางานที่ส่งมอบให้ในแต่ละงวด 2. รายงานการออกแบบและบริหารกลยุทธ์


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ออกแบบกลยุทธ์และจัดทำ Focus group฿ 3,500
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1. การมีส่วนร่วมในการออกแบบกลยุทธ์โดยการพิจารณางานที่ส่งมอบให้ในแต่ละงวด 2. การจัด Focus group สมาชิกในองค์กรเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ธุรกิจ (Online) 3. รายงานการออกแบบและบริหารกลยุทธ์


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
Wasit
Wasit

▶ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และบริหารโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในต่างประเทศ สังกัดกระทรวงการคลัง ● ปริญญาโท (Executive Program in Public Administration and Public Affairs) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● นักศึกษาฝึกงาน (ผู้ช่วยวิจัยและออกแบบสิ่งพิมพ์) มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม นครโฮจิมินห์

▶ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และบริหารโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในต่างประเทศ สังกัดกระทรวงการคลัง ● ปริญญาโท (Executive Program in Public Administration and Public Affairs) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● นักศึกษาฝึกงาน (ผู้ช่วยวิจัยและออกแบบสิ่งพิมพ์) มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม นครโฮจิมินห์

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
-
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!