ร่างสัญญาโดยทนายความ + ป.โท บริหาร + วิศวกร

บริการร่างสัญญา ตรวจสัญญาทุกประเภท (Contract Drafting, Contract Review, Service by Attorney at Law) - สัญญาจ้างพนักงาน - สัญญาจ้างทำของ - สัญญาร่วมลงทุน - สัญญาก่อสร้าง - สัญญากู้เงิน - สัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์ - สัญญาเช่า - สัญญานายหน้า - สัญญาแฟรนไชส์ - ข้อตกลงการใช้ซอร์ฟแวร์ หรือ แอปพลิเคชั่น - พินัยกรรม - สัญญา หรือ ข้อตกลงทางกฎหมาย อื่นๆ - แปลสัญญาอังกฤษ-ไทย - เขียนแผนธุรกิจ - เขียนแผนฟื้นฟูกิจการ - ตัวแทนเจรจาสัญญา, เจรจาธุรกิจ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ร่างสัญญาโดยทนายความ + ป.โท บริหาร + วิศวกร

  • 1. ผู้ว่าจ้างแจ้งความประสงค์ และรายละเอียด
  • 2. ผู้ว่าจ้างรับใบเสนอราคา + ชำระเงินในระบบ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. สัญญาที่ร่างเสร็จแล้ว เป็น pdf และ Word โดยสามารถนำไปใช้ได้กับคู่สัญญาอื่นๆ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง 2. ให้คำแนะนำในการกรอกข้อความในสัญญา 3. กรณีให้ตรวจสอบสัญญาของลูกค้าที่มีอยู่แล้ว จะให้คำแนะนำข้อได้เปรียบหรือข้อเสียเปรียบ ข้อควรปรับปรุงแก้ไข ในสัญญา

ฟรีแลนซ์
Mongkol

วศ.ทค.มงคล ตันติสุขุมาล (MBA.;BBA.;B.Eng.;B.Law;Cert.English,Web,Ecommerce,Tourist Guide,Spa Manager,Building Inspector) วิศวกร ทนายความ วิทยากร นักเขียน ที่ปรึกษาธุรกิจ และ กฎหมาย บริการฝึกอบรม เขียนบทความ ด้านธุรกิจ การเจรจาต่อรอง การตลาดออนไลน์ และ กฎหมาย สอนการตลาดออนไลน์ และ การสร้างเว็บไซต์

11/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน