เขียนบทความธุรกิจโดยนักเขียนMBA,BBA,B.Law,B.Eng.

ขั้นตอนการทำงาน - คุยรายละเอียดของงาน แจ้งประเภทเนื้อหา หัวข้อ ความยาว และ แนวเนื้อหาที่ต้องการ - ในกรณีที่เขียนแผนธุรกิจ แผนการตลาด พอกเก็ตบุ๊ค หรือ รวมรวมสรุปข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ อาจจะเป็นเล่มและมีความยาวค่อนข้างมาก หนาหลายสิบหน้า ราคาจะขึ้นอยู่กับมูลค่าโครงการ และ ความยากง่ายของเรื่องด้วย ไม่ได้ขึ้นกับจำนวนหน้าเพียงอย่างเดียว - เสนอราคาและชำระเงิน (ราคาขึ้นกับความยากง่าย ข้อมูล และ ความยาว) - หากให้ผู้เขียนเดินทางไปเพื่อสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง หรือ หาข้อมูลนอกพื้นที่เพื่อเขียน ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อาหาร และ ที่พัก ให้ผู้เขียน ตามจำนวนวันที่ตกลงกัน - เมื่อได้รับแจ้งจากระบบฟรีแลนซ์จึงเริ่มทำงาน - ฟรีแลนซ์ส่งงานตามเวลาที่ตกลง (ระยะเวลาในการทำงาน ขึ้นอยู่กับเรื่องที่เขียน และความยาวของเนื้อหา หากเขียนเสร็จก่อนจะส่งก่อนเพื่อให้อ่านจะได้มีเวลาปรับแก้)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนบทความธุรกิจโดยนักเขียนMBA,BBA,B.Law,B.Eng.

  • 1. ผู้ว่าจ้างชำระเงินตามระบบ Fastwork แล้วส่งเอกสารข้อมูล หรือ แจ้ง link อ้างอิงที่ต้องการให้ผู้รับจ้างอ่าน (ถ้ามี)
  • 2. ผู้รับจ้างอ่าน รวบรวมข้อมูล สรุปข้อมูล ภาพประกอบ เรียบเรียงเป็นบทความพร้อมภาพประกอบ ส่งงานให้ผู้ว่าจ้างเป็น pdf file เพื่อตรวจรับงาน
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
เขียนบทความสั้น ภาษาไทย (ไม่มีรูปประกอบ)
งานเขียน เป็นไฟล์ pdf และ doc ไม่มีภาพประกอบ นำไปใช้เพื่อธุรกิจ ทำเป็นภาษาไทย
เขียนบทความสั้นภาษาไทย พร้อมรูปประกอบ (ผู้เขียนถ่ายเอง)
งานเขียน เป็นไฟล์ pdf และ doc มีภาพที่ผู้เขียนถ่ายให้ประกอบ นำไปใช้เพื่อธุรกิจ ทำเป็นภาษาไทย
เขียนบทความ ภาษาไทย-อังกฤษ พร้อมรูปประกอบ (ซื้อจากเว็บ)
งานเขียน เป็นไฟล์ pdf และ doc มีภาพที่ซื้อจากเว็บขายภาพ นำไปใช้เพื่อธุรกิจ โดยทำเป็นสองภาษา ไทย-อังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน
3 วัน
7 วัน
10 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
จำนวนบทความ
1 บทความ
1 บทความ
1 บทความ
จำนวนคำ
500 คำ
500 คำ
1500 คำ
ไฟล์งานต้นฉบับ
นำไปใช้เพื่อการค้า
ใส่รูปภาพประกอบ
-
ซื้อรูปภาพลิขสิทธิ์
-
-
จัดทำสองภาษา
-
-
ราคา
฿ 2,500
฿ 4,000
฿ 8,000
เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
Mongkol

วศ.ทค.มงคล ตันติสุขุมาล (MBA.;BBA.;B.Eng.;B.Law;Cert.English,Web,Ecommerce,Tourist Guide,Spa Manager,Building Inspector) วิศวกร ทนายความ วิทยากร นักเขียน ที่ปรึกษาธุรกิจ และ กฎหมาย บริการฝึกอบรม เขียนบทความ ด้านธุรกิจ การเจรจาต่อรอง การตลาดออนไลน์ และ กฎหมาย สอนการตลาดออนไลน์ และ การสร้างเว็บไซต์

11/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
6 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน