เขียนบทความธุรกิจโดยนักเขียนMBA,BBA,B.Law,B.Engineer

จบการศึกษา 4 ปริญญา คือ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ(MBA) ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(BBA) วิศวกรรมไฟฟ้า(B.Engineer) และ นิติศาสตร์(B.Law) มีประสบการณ์ในการเขียนหนังสือ ปริญญานิพนธ์, ค้นคว้าอิสระ, Pocket Book, Ebook, แผนธุรกิจ, แผนการตลาด, บทความวิชาการ, บทความในสื่อออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น มีประสบการณ์ตรงในภาคธุรกิจเอกชนกว่า 25 ปี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนบทความธุรกิจโดยนักเขียนMBA,BBA,B.Law,B.Engineer

  • 1. แจ้งรายละเอียดของงาน แจ้งประเภทเนื้อหา หัวข้อ ความยาว และ แนวเนื้อหาที่ต้องการว่า เป็นทางการ กึ่งทางการ หรือ ไม่เป็นทางการ ต้องการรูปถ่ายประกอบเนื้อหาหรือไม่ ในกรณีที่เขียนสัญญา แผนธุรกิจ แผนการตลาด บทความวิชาการ พอกเก็ตบุ๊ค หรือ รวมรวมสรุปข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ อาจจะเป็นเล่มและมีความยาวค่อนข้างมาก หนาหลายสิบหน้า ราคาจะขึ้นอยู่กับมูลค่าโครงการ และ ความยากง่ายของเรื่องด้วย ไม่ได้ขึ้นกับจำนวนหน้าเพียงอย่างเดียว
  • 2. เสนอราคาและชำระเงิน (ราคาขึ้นกับความยากง่าย ข้อมูล ความยาว และ รูปภาพ)
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
บทความ 1 หน้า A4 (ขนาด 16 pt)
ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (16pt)
บทความหลายหน้า A4 (ขนาด 16 pt)
ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (16pt)
แผนธุรกิจ หนังสือ หรือ เขียนเป็นเล่ม
ความยาวตามปริมาณเนื้อหา (เกิน 10 หน้า กระดาษ A4)
ระยะเวลาในการทำงาน
1 วัน
3 วัน
10 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
จำนวนบทความ
1 บทความ
1 บทความ
1 บทความ
จำนวนคำ
500 คำ
5000 คำ
8000 คำ
ไฟล์งานต้นฉบับ
นำไปใช้เพื่อการค้า
ราคา
฿ 1,800
฿ 8,000
฿ 22,000
เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
Mongkol

วศ.ทค.มงคล ตันติสุขุมาล (MBA.;BBA.;B.Eng.;B.Law;Cert.English,Web,Ecommerce,Tourist Guide,Spa Manager,Building Inspector) วิศวกร ทนายความ วิทยากร นักเขียน ที่ปรึกษาธุรกิจ และ กฎหมาย บริการฝึกอบรม เขียนบทความ ด้านธุรกิจ การเจรจาต่อรอง การตลาดออนไลน์ และ กฎหมาย สอนการตลาดออนไลน์ และ การสร้างเว็บไซต์

11/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน