สร้างแบบสอบถามออนไลน์ [Google Form]

◾️ สร้างแบบสอบถาม , quiz , แบบประเมิน , ลงทะเบียน แบบออนไลน์ ◾️ ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า ◾️ ราคาพิจารณาตามจำนวนข้อ รายละเอียดต่างๆในฟอร์ม และความยากง่าย ◾️ ให้คำปรึกษาหากมีข้อสงสัยในแบบฟอร์ม ลูกค้าจะได้รับ ◾️ link และสิทธิในการเข้าถึงแบบฟอร์ม ◾️ สามารถดูการตอบกลับได้ง่ายๆ ผ่าน sheets , Excel หรือ pdf

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สร้างแบบสอบถามออนไลน์ [Google Form]

  • 1. ลูกค้าเเจ้งรูปแบบของฟอร์มที่ต้องการ เช่น ฟอร์มแบบสอบถาม ฟอร์มลงทะเบียน พร้อมทั้งเเจ้งข้อมูล ชื่อฟอร์ม คำอธิบาย ข้อมูลที่ใส่ในฟอร์ม
  • 2. สอบถามลูกค้าเกี่ยวกับการทำงานของฟอร์ม เช่น การบังคับตอบ ช้อยคำตอบเเบบหลายข้อ การกำหนดส่วนหน้าฟอร์ม
แพ็กเกจ
สร้างแบบสอบถาม , แบบประเมิน , ลงทะเบียน , quiz (Google Form)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

▪️ จำนวนคำถามไม่เกิน 20 คำถาม/ฟอร์ม หากต้องการเพิ่ม ข้อละ 5 บาท ▪️ รูปแบบฟอร์มที่ได้เป็นแบบ online ▪️ ผลตอบกลับแบบ Sheets , Excel หรือ Pdf ตามลูกค้าต้องการ ▪️ link แบบสอบถามและสิทธิการเข้าถึงฟอร์ม

ต้องการด่วน ❗️❗️ สร้างแบบสอบถาม , แบบประเมิน , ลงทะเบียน , quiz (Google Form)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

▪️ จำนวนคำถามไม่เกิน 25 คำถาม/ฟอร์ม หากต้องการเพิ่ม ข้อละ 5 บาท ▪️ รูปแบบฟอร์มที่ได้เป็นแบบ online ▪️ ผลตอบกลับแบบ Sheets , Excel หรือ Pdf ตามลูกค้าต้องการ ▪️ link แบบสอบถามและสิทธิการเข้าถึงฟอร์ม

ฟรีแลนซ์
Rutthaporn

จบสาขามัลติมีเดีย มีประสบการณ์ในการออกแบบจัดเรียงข้อความ ที่ช่วยในด้านการทำงานให้ออกมาน่ามอง และน่าสนใจ และมีความตั้งใจในงานที่ได้รับ

09/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน