บทความวิชาการ และบทความวิจัย สำหรับนักศึกษา ป โท ป เอก

1. บทความวิชาการ และบทความวิจัย 2. ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ เริ่มตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์ออกแบบระบบ สร้างสถาปัตยกรรมระบบ รวมไปถึงการะประเมินประสิทธิภาพและความสมารถในการใช้งานระบบ 3. ทางด้านสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล เริ่มตั้งแต่กระบวนการออกแบบและสร้างข้อมูลรวมถึงการวิเคราะห์ค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่า F-test T-test สำหรับนักศึกษา ป โท ป เอก

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บทความวิชาการ และบทความวิจัย สำหรับนักศึกษา ป โท ป เอก

  • 1. ประเมินเนื้อหาและความต้องการของลูกค้า
  • 2. ประเมินระยะเวลาการทำงาน
แพ็กเกจ
บทความวิชาการสำหรับงานนำเสนอระดับชาติ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. ประเภทไฟล์ข้อมูลขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า 2. ระยะเวลาการทำงานไม่เกินตามระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความยากง่ายของงานและเนื้อหาที่ได้รับ 3. สามารถลงข้อมูลผ่านระบบตามที่ลูกค้าต้องการได้

ออกแบบ เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. ประเภทไฟล์ข้อมูลและข้อมูลขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า 2. ระยะเวลาการทำงานไม่เกินตามระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความยากง่ายของงานและเนื้อหาที่ได้รับ 3. สามารถลงข้อมูลผ่านระบบตามที่ลูกค้าต้องการได้ 4. ปรับแก้ไขงานตามที่ลูกค้าต้องการจนกว่าจะเสร็จสิ้นตามเงื่อนไขที่ได้กำหนด

บทความสำหรับงาน conference เฉพาะทาง
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. ประเภทไฟล์ข้อมูลขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า 2. ระยะเวลาการทำงานไม่เกินตามระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความยากง่ายของงานและเนื้อหาที่ได้รับ 3. สามารถลงข้อมูลผ่านระบบงาน conference ตามที่ลูกค้าต้องการได้

ฟรีแลนซ์
ณัฐธิดา

สามารถสอบถามรายละเอียดและอัตตราค่าตอบแทนในการทำงานในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมของงานที่ต้องการให้ทำ และผู้จ้างสามารถดูข้อมูลรายละเอียดผลงานได้ตามข้อมูลที่อัพโหลดลงในประวัติ

09/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน