รับถอดเทปสัมภาษณ์ทุกชนิด อาทิ งานสัมมนาวิชาการ รายงานการประชุม podcast

รับถอดเทปสัมภาษณ์ทุกชนิดแบบไม่เกี่ยงงาน เช่น เทปสัมภาษณ์ รายงานการประชุม งานสัมมนาต่าง ๆ - ประสบการณ์ถอดเทปงานสัมมนาเชิงวิชาการของสสส. - ประสบการณ์ถอดเทป Podcast ของ creative talk รับไฟล์เสียงสกุล wav mp3 ไฟล์วิดิโอสกุล mp4

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับถอดเทปสัมภาษณ์ทุกชนิด อาทิ งานสัมมนาวิชาการ รายงานการประชุม podcast

  • 1. ทำสัญญาตกลงรายละเอียดเรื่องประเภทงานถอดเทป ความยาวของเทป
  • 2. งานถอดเทป เริ่มต้นที่ความยาวนาทีละ 12 บาท ต้องการงานเร่ง 18 บาท
แพ็กเกจ
ถอดเทปธรรมดา
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ไฟล์ WORD หรือ PDF หลังจากงานเสร็จสมบูรณ์ - เริ่มต้น คิดนาทีละ 12 บาท งานเร่ง นาทีละ 15 บาท

ถอดเทปละเอียด
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

- ไฟล์ WORD หรือ PDF หลังจากงานเสร็จสมบูรณ์ - แกะทุกอย่างในเทปอย่างละเอียด ทุกคำ ทุกประโยค เริ่มต้นนาทีละ 15 บาท งานเร่ง นาทีละ 18 บาท - ตรวจสอบคำผิด แก้ไขเป็นคำที่ถูกต้อง

ฟรีแลนซ์
ณัฐณิชา

จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ในการเขียน Audio Description สำหรับผู้พิการทางสายตา เคยถอดเทป podcast จาก https://creativetalklive.com/ และถอดเทปสัมมนาของ สสส. จัดหน้าสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย พร้อมตรวจคำผิด+พิสูจน์อักษร

03/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน