แปลภาษาอังกฤษ-ไทย-อังกฤษ โดย Education Counsellor

- ถนัดเขียนและแปลจดหมายชี้แจงสถานทูตจากประสบการณ์การทำงานเป็น Education Counsellor (North America, Europe, Asia, Australia and New Zealand) ประสบการณ์การเรียนต่อต่างประเทศ และทำงานกับบริษัทต่างชาติ - สามารถแปลเอกสารทางราชการและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ - เขียนบทความแนะนำการเรียนต่อต่างประเทศ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม - สำหรับงานด่วนอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม - ผู้แปลจะทำการส่งไฟล์เอกสารที่แปลเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไฟล์ word และ pdf

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลภาษาอังกฤษ-ไทย-อังกฤษ โดย Education Counsellor

  • 1. ผู้ว่าจ้างส่งตัวอย่างเอกสารที่ต้องการแปล เพื่อประเมิน และเสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง
  • 2. ระบุระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
แพ็กเกจ
วีซ่านักเรียน ท่องเที่ยว และติดตาม
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

บริการแปลเอกสารเพื่อขอวีซ่านักเรียน วีซ่าท่องเที่ยว และวีซ่าติดตาม เมื่อเอกสารมีมากกว่า 3 หน้า สามารถลดราคาค่าแปลต่อหน้าลงได้ แปลโดย Education Counsellor ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ ในอเมริกา ยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ จะได้รับไฟล์ประเภท word

เอกสารทางราชการ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รับแปลเอกสารทางราชการ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า โฉนดที่ดิน และเอกสารการเรียน เช่น ระเบียนผลการเรียน วุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา จะได้รับไฟล์ประเภท word ***ราคาเริ่มต้น 200 บาท

บทความ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

รับแปลบทความเรียนต่อต่างประเทศ ท่องเที่ยว ค่าครองชีพ ข้อมูลการเดินทางต่างประเทศและวีซ่า ข้อมูลสถาบันการศึกษาและหลักสูตรในต่างประเทศ คิดค่าแปลเอกสารตามจำนวนคำ เริ่มต้นคำละ 1 บาท จะได้รับไฟล์ประเภท word

ฟรีแลนซ์
Oranee

Education Counsellor ที่ให้คำปรึกษาด้านการเรียนต่อต่างประเทศทั้งระดับมัธยม วิชาชีพและปริญญา นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AIMS ประเทศมาเลเซีย และ YSEALI Alumni ประเทศสหรัฐอเมริกา

06/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน