**รับออกแบบเว็บไซต์ แนะนำบริษัท/สินค้า/บริการ (PHP, HTML, Wix)

-รับออกแบบเว็บไซต์ แนะนำบริษัท/สินค้า/บริการ (PHP, HTML, Wix.com)

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ **รับออกแบบเว็บไซต์ แนะนำบริษัท/สินค้า/บริการ (PHP, HTML, Wix)
  • 1. เก็บรายละเอียด ความต้องการ ของลูกค้า และรับข้อมูล / รูปภาพ ที่ต้องการใส่ใน website
  • 2. ร่างโครงสร้างงานที่ออกแบบมา (mock-up) ให้ลูกค้าดู
แพ็กเกจ
Package Standard A
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. เว็บไซต์ แสดงข้อมูลทั่วไป ของบริษัท (PHP, HTML) -Home -Products/Services -About -Contact 2. บริการใส่ข้อมูล SEO เบื้องต้นให้ 3. แก้ไขงานได้ 1 ครั้ง (ส่งงานให้ดูครั้งแแรกภายใน 7 วัน ลูกค้าตรวจแก้ไขได้ภายใน 15 วัน 4. ส่งมอบเป็น file zip ให้ลูกค้าไปติดตั้งเอง *** ลูกค้าเตรียมข้อมูล และ รูุปภาพให้ ถ้าใช้ รูปภาพถูกลิขสิทธิ์ เพิ่มอีก 1000 บาท *** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามรายละเอียดงาน

Package Wix Standard (wix.com)
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

1. เว็บไซต์ แสดงข้อมูลทั่วไป ของบริษัท (wix.com) -Home -Products/Services -About -Contact 2. แก้ไขงานได้ 1 ครั้ง (ส่งงานให้ดูครั้งแแรกภายใน 7 วัน ลูกค้าตรวจแก้ไขได้ภายใน 15 วัน ***ไม่รวมค่าสมัครโดเมนเนม และ Premium Plan ที่ลูกค้าต้องจ่ายให้ wix โดยตรง *** ลูกค้าเตรียมข้อมูลให้พร้อม สามารถใช้รูปภาพฟรี จาก Wix ได้ แต่ถ้าต้องการภาพถูกลิขสิทธิ์ เพิ่มอีก 1000 บาท *** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามรายละเอียดงาน

Package Wix Online Shop (wix.com)
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

1. เว็บไซต์ ที่มีระบบตะกร้าขายสินค้าไม่เกิน 20 ชิ้น (wix.com) -Home -Shop -About -Contact 2. แก้ไขงานได้ 1 ครั้ง (ส่งงานให้ดูครั้งแแรกภายใน 7 วัน ลูกค้าตรวจแก้ไขได้ภายใน 15 วัน ***ไม่รวมค่าสมัครโดเมนเนม และ Premium Plan ที่ลูกค้าต้องจ่ายให้ wix โดยตรง *** ลูกค้าเตรียมข้อมูลให้พร้อม สามารถใช้รูปภาพฟรี จาก Wix ได้ แต่ถ้าต้องการภาพถูกลิขสิทธิ์ เพิ่มอีก 1000 บาท *** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามรายละเอียดงาน

ฟรีแลนซ์
มยุรี
มยุรี

เรามีประสบการณ์ในการออกแบบ website ทั้งที่เป็นของคนไทย และ ของต่างประเทศ ด้วย PHP, HTML และ wix.com นอกจากนี้ มีประสบกาารณ์ในการวาด Vector โดยขายภาพไปตาม website ต่าง ๆ เช่น Shutterstock ภายใต้ชื่อ Zentangle

07/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน