รับพิมพ์เอกสาร ออกแบบและจัดรูปเล่มรายงาน

รับพิมพ์เอกสารตามต้นฉบับ จัดเรียงให้มีความเรียบร้อย ทั้งไทยและอังกฤษ จัดรูปเล่มรายงานครบทุกองค์ประกอบตามแบบฟอร์มที่มีหรือออกแบบแนวสร้างสรรค์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์เอกสาร ออกแบบและจัดรูปเล่มรายงาน

  • 1. สำหรับรายงานทุกรูปแบบ ทั้งไทยและอังกฤษ
  • 2. 1. ส่งไฟล์งานพร้อมฟอร์มที่กำหนด ระยะเวลาและรายละเอียดงาน
แพ็กเกจ
พิมพ์เอกสาร รายงาน โดยมีต้นฉบับ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ราคาหน้าละ 15 บาท จำนวนหน้าไม่เกิน 30 หน้า (ได้ทั้งข้อมูล สูตร ตาราง) รายงานจะไม่นับรวมหน้าปกและบรรณานุกรม ใช้ระยะเวลา 1-2 วัน ขอแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง ได้รับไฟล์งานตามต้องการ ( DOCX. PDF. ) งานด่วน คิดเพิ่ม 50% ของราคางานเดิม

ออกแบบและจัดรูปเล่มรายงาน
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ราคาหน้าละ 15-20 บาท จำนวนหน้าไม่เกิน 30 หน้า จัดรูปแบบตามแบบฟอร์มที่มีหรือสามารถออกแบบแนวสร้างสรรค์ได้ตามต้องการ จัดไฟล์เอกสาร Word: ตั้งค่าหน้ากระดาษ จัดเลขหน้า จัดคำอธิบายภาพและตารางรวมทั้งการตัดหัวตาราง รันสารบัญ แก้ไขการเว้นวรรคตอน ระยะเวลา 2-3 วัน ขอแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง ได้รับไฟล์งานตามต้องการ ( DOCX. PDF. ) งานด่วน คิดเพิ่ม 50% ของราคางานเดิม

ฟรีแลนซ์
Nareerat

เป็นนักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา มีประสบการณ์ในการทำรูปเล่มตั้งแต่มัธยม-ปริญญาตรี มีความตั้งใจและรับผิดชอบ สามารถคีย์งานพร้อมจัดรูปเล่มรายงาน วิจัย วิทยานิพนธ์ ให้สวยงามและเรียบร้อย ผ่านการใช้โปรแกรม ms word

01/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน