พิสูจน์อักษรบทความวิชาการ บทความทั่วไป นวนิยาย แฟนฟิคชั่น

รับพิสูจน์อักษรพร้อมทั้งแนะนำการใช้คำให้เหมาะสมกับรูปแบบของงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พิสูจน์อักษรบทความวิชาการ บทความทั่วไป นวนิยาย แฟนฟิคชั่น

  • 1. พูดคุยเพื่อรายละเอียดและขอบเขตของงานเพื่อประเมินราคา
  • 2. ฟรีแลนซ์เสนอราคาและกำหนดระยะเวลาการส่งงานให้กับลูกค้า
แพ็กเกจ
พิสูจน์อักษรบทความทั่วไป นวนิยาย แฟนฟิคชั่น
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

พิสูจน์อักษรภาษาไทย ให้ถูกต้องตามพจนานุกรมราชบัณฑิต เริ่มต้น 5 บาทต่อ 1 หน้า ใช้เวลาดำเนินงาน 50-100 หน้าต่อ 1 วัน โดยสามารถส่งงานเป็นไฟล์ pdf, doc, pages ตามที่ลูกค้าต้องการ

พิสูจน์อักษรบทความวิชาการ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

พิสูจน์อักษรภาษาไทย ให้ถูกต้องตามพจนานุกรมราชบัณฑิต เริ่มต้น 6 บาทต่อ 1 หน้า ใช้เวลาดำเนินงาน 50-100 หน้าต่อ 1 วัน โดยสามารถส่งงานเป็นไฟล์ pdf, doc, pages ตามที่ลูกค้าต้องการ

พิสูจน์อักษรพร้อมปรับแก้ไขการใช้คำและการเรียบเรียงประโยค
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

พิสูจน์อักษรภาษาไทย ให้ถูกต้องตามพจนานุกรมราชบัณฑิต พร้อมทั้งปรับแก้ไขการใล้คำและการเรียบเรียงประโยคให้เหมาะสมตามชนิดงาน เริ่มต้น 8 บาทต่อ 1 หน้า ใช้เวลาดำเนินงาน 50-100 หน้าต่อ 1 วัน โดยสามารถส่งงานเป็นไฟล์ pdf, doc, pages ตามที่ลูกค้าต้องการ

ฟรีแลนซ์
Nontaporn

นิสิตป.โท ผู้ต้องการหาประสบการณ์เพิ่มเติม ถนัดในการทำวิจัย พิสูจน์อักษร ถอดเทป และแปลภาษา

07/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน