รับแปลงานวิจัย บทคัดย่อ เปเปอร์ บทความทางวิทยาศาสตร์

จบป.โทคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนัดงานแปลและเขียนงานวิจัย ทางด้านวิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาและชีววิทยา

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลงานวิจัย บทคัดย่อ เปเปอร์ บทความทางวิทยาศาสตร์

  • 1. ลูกค้าส่งเอกสารเพื่อประเมินราคา รูปแบบที่ต้องการและกำหนดวันส่งงาน
  • 2. ตกลงราคาและระยะเวลาทำงาน
แพ็กเกจ
แพ็คเล็ก (บทคัดย่อ abstract ไม่เกิน 300 คำ)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1) งานแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 2) ไฟล์ที่จะได้รับเป็น .DOC, PDF หรืออื่นๆ 3) ระยะเวลาส่งงาน 1 วัน

แพ็คกลาง (บทความ เปเปอร์ journal thesis 1-2 หน้า)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1) งานแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 2) ไฟล์ที่จะได้รับเป็น .DOC, PDF หรืออื่นๆ 3) ระยะเวลาส่งงาน 2 วัน

แพ็กคุ้ม (เปเปอร์ journal thesis 3 หน้าขึ้นไป)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1) งานแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 2) ไฟล์ที่จะได้รับเป็น .DOC, PDF หรืออื่นๆ 3) ระยะเวลาส่งงาน 3 วัน

ฟรีแลนซ์
usa

จบปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนัดงานเขียนและแปลเอกสาร บทความ งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา จุลชีววิทยา ประสบการณ์ตรวจทานเล่มวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาตรี และอื่นๆ

07/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน