รับพิมพ์งานภาษาไทย-อังกฤษ ทำรายงาน หาข้อมูล

รับพิมพ์งานภาษาไทย-อังกฤษตามต้นฉบับที่ลูกค้าต้องการ ทำรายงานหรือหาข้อมูลตามแหล่งอ้างอิงของลูกค้า ถ้ามีการใช้สัญลักษณ์หรือสูตรทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สามารถคุยกันก่อนได้ครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งานภาษาไทย-อังกฤษ ทำรายงาน หาข้อมูล

  • 1. ตรวจสอบเนื้องานเพื่อประเมินความสามารถ
  • 2. กำหนดวันเวลาที่ต้องมอบส่งงานให้ลูกค้า
แพ็กเกจ
พิมพ์รายงาน
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

พิมพ์รายงานตามต้นฉบับ ไม่เกิน 30 หน้า ต้องมีการเตรียมต้นฉบับและระบุแบบที่ต้องการ ลูกค้าได้รับงานในรูปแบบ .docx , .pdf

หาข้อมูล
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

หาข้อมูลตามความต้องการของลูกค้า ไม่เกิน 30 หน้า หาข้อมูลทั่วๆไปเช่น ประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลของประเทศนั้นๆ ลูกค้าได้รับงานในรูปแบบ .docx , .pdf

หาข้อมูลทางด้านวิศวกรรม
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

หาข้อมูลทางด้านวิศวกรรม ไม่เกิน 20 หน้า ต้องมีการเตรียมหัวข้อที่ต้องการ และขอบข่ายที่ลูกค้าต้องการ ลูกค้าได้รับงานในรูปแบบ .docx , .pdf

ฟรีแลนซ์
Nattakorn

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน มีความรู้ Solidworks ในระดับปานกลาง

05/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน