รับพิมพ์งานตามสั่ง

รับพิมพ์งานภาษาอังกฤษรับพิมพ์งานภาษาไทยและงานพิมพ์ทั่วไปแล้วแต่ผู้ว่าจ้างจะกำหนดและตกลงรายละเอียด ,รับคีย์ข้อมูลตัวเลขหรือรายชื่อสนใจสามารถติดต่อสอบถามก่อนได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งานตามสั่ง

  • 1. ลูกค้าส่งไฟล์งานมาให้พิมพ์เป็นไฟล์จากสแกนรูปถ่ายหรือPDFก็ได้
  • 2. พิมพ์งาน จัดหน้า ตรวจสอบความเรียบร้อย
แพ็กเกจ
พิมพ์ตามไฟล์ที่ลูกค้าส่งมาให้ (ไม่เกิน 15 หน้า)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ราคาหน้าละ 20 บาท ต่องานจำนวน 15 หน้าแล้วแต่ความยากของอักขระ (ขนาดไฟล์งานไม่เกิน A4) งานที่ลูค้าส่งให้ไม่เกิน 15 หน้า -ลูกค้าจะได้รับเป็นไฟล์ (.DOCX. PDF.) -ขนาดตัวอักษรที่พิมพ์ให้คือ 16 พอยด์ -แก้งานให้ไม่เกิน 3 ครั้ง

พิมพ์ตามไฟล์ที่ลูกค้าส่งมาให้ (15 หน้าขึ้นไปแต่ไม่เกิน 60 หน้า)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ราคาหน้าละ 20 บาท (ขนาดไฟล์งานไม่เกิน A4) งานที่ลูกค้าส่งให้ไม่เกิน 60 หน้า -ลูกค้าจะได้รับเป็นไฟล์ (.DOCX. .PDF.) -ขนาดตัวอักษรที่พิมพ์ให้คือ 16 พอยด์ -แก้งานให้ไม่เกิน 3 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
ดวงใจ

กำลังศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ประสบการณ์เคยรับจ้างพิมพ์งานออนไลน์ และคีย์ข้อมูล

12/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน