รับปรึกษาแก้ไขปัญหาธุรกิจ ด้วยกระบวนการ Design Thinking

หลายครั้งที่เราไม่รู้ว่าจะทำอะไรหรือคิดจะทำอะไรแล้วไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคของเรา ผมขอเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ด้วยการนำกระบวนการ Design Thinking เข้ามาวิเคราะและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดย จากประสบการณ์กว่า 70 บริษัทในการเข้าไปรับฟังและร่วมช่วยออกแบบหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากภายในหรือภายนอกบริษัท เราพร้อมรับฟังปัญหา และร่วมหาทางออกร่วมกันเพื่อให้ธุรกิจของคุณได้ประสบความสำเร็จ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับปรึกษาแก้ไขปัญหาธุรกิจ ด้วยกระบวนการ Design Thinking

  • 1. แจ้งปัญหาเบื้องต้นที่ต้องการปรึกษา
  • 2. วิเคราะห์ปัญหาเพื่อประเมิณขอบเขตงาน
แพ็กเกจ
ที่ปรึกษา
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ให้คำปรึกษา 1 ชั่วโมงผ่านการคอล - รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น - วิเคราะห์ปัญหา - วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายสำคัญ - ตั้งคำถามชวนให้คิดให้ครบกับปัญหาที่เกิดขึ้น - ระบุทิศทาง วางแนวทางที่จะนำไปปรับใช้ต่อ

ร่วมด้วยช่วยกัน
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

เจอกันสัปดาห์ละ 1 ครั้งผ่านการคอล ครั้งละ 1ชั่วโมงครึ่ง จำนวน2ครั้ง - รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น - วิเคราะห์ปัญหา - วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายสำคัญ - ตั้งคำถามชวนให้คิดให้ครบกับปัญหาที่เกิดขึ้น - ระดมสมองหาโอกาส - ร่วมเสนอมุมมอง ไอเดียที่เกิดขึ้น - วางแนวทางในการนำผลลัพธ์ไปทดสอบ - ปรับแผนไอเดียให้ตอบโจทย์ยิ่งขึ้นหลังจากทดสอบมา

ฟรีแลนซ์
Chanin

ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาในการวิเคราะห์วางแนวทางแก้ไขปัญหาทางธุรกิจให้กับองค์กรกว่า50บริษัท หลายภาคธุรกิจอุตสาหกรรม พร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาให้กับ SME ให้ได้อย่างเต็มที่

11/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน