ออกแบบ UX/UI Design ระบบ iOS, Android และ Website (สายขาว สายเทา ได้หมด!)

• ส่ง Scope งานของลูกค้ามาให้ประเมินระยะเวลาการทำงานเบื้องต้น พร้อม Reference ตัวอย่างผลงานที่ต้องการหรือชื่นชอบ พร้อมคุยแนวทางที่ลูกค้าต้องการ เช่น โทนสี สไตล์ ลักษณะของงาน เป็นต้น (ไม่เกิน3วัน *ขึ้นอยู่ลูกค้า) • ออกแบบ Wireframe สำหรับ Application หรือ Website (1วัน) • ออกแบบ UI Design สำหรับ Application หรือ Website (3-15วันขึ้นไป ขึ้นอยู่กับ Scope งานและความยากง่ายของงานที่ลูกค้ามอบหมาย) • ออกแบบ Mock Up Design 2 หน้า และ Icon App หรือ Fav icon (1วัน) • ส่งหมอบไฟล์งานต้นฉบับ (Adobe XD) และ Icon ขนาดต่างๆ PNG,SVG (1วัน) • แก้ไขงานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ***ยิ่งสรุปงานไว ยิ่งได้งานไว*** รายละเอียดราคาเพิ่มเติม • ไม่รวมออกแบบโลโก้ (ลูกค้าจะต้องนำโลโก้มาให้) หากต้องการให้ทำ จะคิดราคาเพิ่ม เริ่มต้น 1,500 บาท แล้วแต่ความยากง่าย (1-2วัน) • หากต้องการ Prototype ของระบบ iOS, Android หรือ Website(Desktop/mobile) จะคิดราคาเพิ่ม เริ่มต้น 1,500 บาท แล้วแต่ความยากง่าย (1-2วัน) • แก้งานนอกเหนือจากที่กำหนด 1 ครั้ง ครั้งละ 1,500 บาท วันที่กำหนดเป็นเพียงระยะเวลาโดยประมาณเท่านั้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบ UX/UI Design ระบบ iOS, Android และ Website (สายขาว สายเทา ได้หมด!)

  • 1. เลือกแพลตฟอร์ม IOS Android หรือ Website
  • 2. ส่ง Scope งานของลูกค้ามาให้ประเมินระยะเวลาการทำงานเบื้องต้น พร้อม Reference ตัวอย่างผลงานที่ต้องการหรือชื่นชอบ พร้อมคุยแนวทางที่ลูกค้าต้องการ เช่น โทนสี สไตล์ ลักษณะของงาน เป็นต้น
แพ็กเกจ
Plan A (เหมาะสำหรับงานนำเสนอไอเดีย 5 หน้า ราคาเริ่มต้น 5,000 บาท)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- ไฟล์งานต้นฉบับ (Adobe XD) - Icon ขนาดต่างๆของระบบ iOS, Android หรือ Website (PNG,SVG) ***แก้ไขงานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ***เพิ่มหน้าหน้าละ 1,500 บาท

Plan B (ภาพรวมแบบ Best case 10-15 หน้า ราคาเริ่มต้น 15,000 บาท)
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

- ไฟล์งานต้นฉบับ (Adobe XD) - Icon ขนาดต่างๆของระบบ iOS, Android หรือ Website (PNG,SVG) ***แก้ไขงานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ***เพิ่มหน้าหน้าละ 1,500 บาท

Plan C (งานทั้งหมดตามความต้องการของลูกค้า 20 หน้าเป็นต้นไป ราคาเริ่มต้น 20,000 บาท)
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- ไฟล์งานต้นฉบับ (Adobe XD) - Icon ขนาดต่างๆของระบบ iOS, Android หรือ Website (PNG,SVG) - Prototype ของระบบ iOS, Android หรือ Website ***แก้ไขงานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ***เพิ่มหน้าหน้าละ 1,500 บาท

ฟรีแลนซ์
sukuma

"ทำงานไว ตรงตามความต้องการของลูกค้า ยืดหยุ่นในการแก้ไข ยินดีให้คำปรึกษา" รับออกแบบ UX/UI Design ระบบ iOS, Android และ Website

09/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน