portfolio ยื่นสมัครมหาวิทยาลัย

งาน portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) ออกแบบใหม่ทุกเล่ม ตามต้องการของลูกค้า ไม่ใช้แพลตฟอร์ม ไม่เหมือนใครแน่นอน!

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ portfolio ยื่นสมัครมหาวิทยาลัย

  • 1. ลูกค้าแจ้งความต้องการ และรายละเอียดชิ้นงาน
  • 2. ลูกค้าส่งภาพประกอบ โลโก้ และรายละเอียดที่ต้องการใส่ลงในชิ้นงาน
แพ็กเกจ
ออกแบบชิ้นงาน เริ่มต้น 1 เล่ม 12 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ชิ้นงาน 12 หน้า ปกหน้า 1 หน้า ปกหลัง 1 หน้า เนื้อหา 10 หน้า ไฟล์งาน : PDF, PNG

ออกแบบชิ้นงาน 1 เล่ม 17 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 6 วัน

ชิ้นงาน 17 หน้า ปกหน้า 1 หน้า ปกหลัง 1 หน้า เนื้อหา 15 หน้า ไฟล์งาน : PDF, PNG

ออกแบบชิ้นงาน 3 เล่ม
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

ชิ้นงาน 3 เล่ม เล่มละ 12 หน้า ปกหน้า 1 หน้า ปกหลัง 1 หน้า เนื้อหา 10 หน้า ไฟล์งาน : PDF, PNG

ฟรีแลนซ์
เมธี

ไมค์ - พึ่งจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีประสบการณ์การทำงาน ด้านงานสื่อ และรับจ้างทำงานด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์ มีความถนัดในงานด้านเอกสาร โปสเตอร์ อินโฟกราฟิก นามบัตร งานนำเสนอ โลโก เป็นต้น

03/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน