รับทำวิจัย วิทยานิพนธ์ IS บทความ (TH) วิเคราะห์ข้อมูล

วิจัย IS Thesis วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน ทุกประเภท *รับงานด่วน* มีความถนัดงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ ท่องเที่ยว โรงแรม เศรษฐศาสตร์ และอื่นๆ - งานวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ - โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ spss, stata - จัดเล่มตามรูปแบบ(Format) - บทความวิจัย นำเสนอเผยแพร่ หรือนำเสนอทางวิชาการ - Powerpoint นำเสนอรายงานวิจัย - ช่วยคิดงานและแนวทางในการทำ ติวก่อนสอบ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม - ข้อมูลของคุณเป็นความลับไม่เผยแพร่ต่อ หมายเหตุ ราคาขึ้นอยู่กับเนื้องาน และระยะของงาน คุยง่าย ใจดี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำวิจัย วิทยานิพนธ์ IS บทความ (TH) วิเคราะห์ข้อมูล

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียด ขอบเขต และระยะเวลาของงานที่ต้องการ
  • 2. ประเมินราคา/ตกลงราคา พร้อมกำหนดวันเวลาส่งงาน ชำระเงิน
แพ็กเกจ
วิเคราะห์ทางสถิติด้วย SPSS/STATA และแปลผลเป็นรายงาน
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ราคาเริ่มต้น 1000+ - วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เขียนผลในบทที่ 4 - ส่งงาน เป็นไฟล์ .spv, .docx, .pdf - แก้ไขงานได้ 3 ครั้ง

แก้ไขรายงานวิจัย/สารนิพนธ์/IS/วิทยานิพนธ์ (TH)
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

รายงาน/สารนิพนธ์/IS -แยกรายบท เริ่มต้น บทละ 1500 บาท++ วิทยานิพนธ์ - แยกรายบท เริ่มต้น บทละ 3500 บาท++ - Proposal บท1-3 - บท4-5 ** ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะงานและระยะเวลา ** เหมาทุกบทราคายิ่งถูกลง แถม แบบสอบถาม ppt บทคัดย่อ(TH) จัดเล่ม *** รับงานด่วน

จัดformatเล่มวิจัย / Powerpoint นำเสนอวิจัย
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

จัดformatเล่มวิจัยตามรูปแบบมหาลัย หน้าละ 10 บาท Powerpoint นำเสนอวิจัย อัตราราคาเริ่มต้น 1 - 10 หน้า ราคา 500 บาท หน้า 11+ ขึ้นไปเพิ่มหน้าละ 30 บาท - แก้ได้ 3 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
May

ปัจจุบันทำงานวิจัย (เชิงคุณภาพและปริมาณใช้โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ spss, stata) มีประสบการณ์งานทางวิชาการ มากกว่า 3 ปี จบปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ (ธุรกิจการเกษตร) รับงานถอดเทปภาษาไทยพิมพ์งานทุกรูปแบบ งานรับทำวิจัย งานนำเสนอ และงานเอกสารอื่น ๆ คุยง่าย ตั้งใจทำงานและงานเรียบร้อยค่ะ

04/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
38 ครั้ง
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน