แปลเอกสารไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย จีน-ไทย

รับแปลเอกสาร (ไทย - อังกฤษ, อังกฤษ -ไทย) - เอกสารประกอบการเรียน - เอกสารราชการ - ฉลากสินค้า - บทความทั่วไป - บทความการแพทย์ - บทความธุรกิจ - การ์ตูน - นิยาย - ข่าว - สารคดี (จีน - ไทย) - บทความทั่วไป - บทความธุรกิจ - ฉลากสินค้า - เอกสารประกอบการเรียน - เอกสารราชการ - การ์ตูน - ข่าว - สารคดี เริ่มต้นหน้าละ 250 บาท (ประมาณ 500 คำ) ตามระดับความยาก-ง่ายค่ะ ระยะเวลาทำงานเริ่มต้น 1-2 วัน อาจมากน้อยกว่านั้นขึ้นอยู่กับปริมาณงานค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลเอกสารไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย จีน-ไทย

  • 1. สอบถามความต้องการของลูกค้า
  • 2. ประเมินราคาและระยะเวลาทำงาน
แพ็กเกจ
แปลภาษาอังกฤษ-ไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

แปลเอกสารทั่วไปที่ถูกต้องและตรงต่อเวลา จำนวน 500 คำ ส่งไฟล์เป็น .docx .pdf อาจส่งเป็น .xlsx ได้หากต้องการค่ะ แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง ระยะเวลาทำงาน 1-2 วัน

แปลภาษาไทย-อังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

แปลเอกสารทั่วไปที่ถูกต้องและตรงต่อเวลา จำนวน 500 คำ ส่งไฟล์เป็น .docx .pdf อาจส่งเป็น .xlsx ได้หากต้องการค่ะ แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง ระยะเวลาทำงาน 1-2 วัน

แปลภาษาจีน-ไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

แปลเอกสารทั่วไปที่ถูกต้องและตรงต่อเวลา จำนวน 500 คำ ส่งไฟล์เป็น .docx .pdf อาจส่งเป็น .xlsx ได้หากต้องการค่ะ แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง ระยะเวลาทำงาน 1-2 วัน

ฟรีแลนซ์
Chiraphat

ประสบการณ์แปล 1 ปี เกี่ยวกับบทความการแพทย์ ธุรกิจ บทความทั่วไป ข่าว สารคดี การ์ตูน นิยาย จบการศึกษาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

05/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน