Fanart ลายเส้นกึ่งการ์ตูน

วาดภาพตามแบบเป็นลายเส้นกึ่งการ์ตูน ภาพคู่ ภาพเดี่ยว ภาพกลุ่ม ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน หากต้องการงานเร่งสามารถแจ้งได้ ก่อนการดีลงาน รายละเอียดการบรีฟงาน - ขนาดของงาน - ลักษณะของงานและลายเส้น (chibi, half/full body) >> สามารถส่งรูปงานของเราประกอบได้ - ฉาก (หากมี) - ลักษณะท่าทางและจำนวนของตัวละคร - หากมี reference มาให้จะง่ายต่อการดีลงานมากยิ่งขึ้น - Deadline - หากนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ กรุณาแจ้งเพิ่มคิดเรทราคาเพิ่ม x2 จากเรทราคาปกติ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Fanart ลายเส้นกึ่งการ์ตูน

  • 1. รับบรีฟจากลูกค้า เพื่อประเมินและตกลงราคา
  • 2. เมื่อตกลงกันเรียบร้อยแล้ว เราจะเริ่มร่างงานให้ลูกค้าตรวจสอบประมาณ 1-2 วัน เพื่อทำการเช็คงานว่าตรงตามที่ลูกค้าต้องการใช่หรือไม่
แพ็กเกจ
แฟนอาร์ต Fanart ดารา ศิลปินเกาหลี ภาพเหมือนกึ่งการ์ตูน (ภาพเดี่ยว)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ไฟล์ .png หรือ .jpg - resolution 300 dpi - ขนาดตามที่ลูกค้ากำหนด - ระยะเวลาทำงานขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน - หากต้องการไฟล์ต้นฉบับ (.psd) เพิ่ม 500 บาท **ราคาขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน

แฟนอาร์ต Fanart ดารา ศิลปินเกาหลี ภาพเหมือนกึ่งการ์ตูน (ภาพกลุ่ม)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- ไฟล์ .png หรือ .jpg - resolution 300 dpi - ขนาดตามที่ลูกค้ากำหนด - ระยะเวลาทำงานขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน - หากต้องการไฟล์ต้นฉบับ (.psd) เพิ่ม 1,000 บาท **ราคาขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน

ฟรีแลนซ์
Supanida

งาน Illustrator ภาพประกอบ งานภาพเหมือนที่เป็นลายเส้นการ์ตูน งานดราฟ สติ๊กเกอร์ไลน์

06/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน