นักวิจัย (Ph.D. in Chemical Engineering) )รับแปลภาษา เขียนบทความทางวิชาการ โครงการวิจัย

รับแปลภาษาและเขียนบทความทางวิชาการ, โครงการวิจัย รวมทั้งตรวจเช็คไวยากรณ์บทความทางวิชาการ ให้คำแนะนำการเขียน Proposal สมัครขอทุนวิจัย, วิทยานิพนธ์, ให้คำปรึกษาในการทำวิจัยรวมทั้งเป็นที่ปรึกษางานวิจัยทางด้านวิศวกรรมเคมี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ นักวิจัย (Ph.D. in Chemical Engineering) )รับแปลภาษา เขียนบทความทางวิชาการ โครงการวิจัย

  • 1. 1. ผู้ว่าจ้างส่งบทความที่ต้องการให้ตรวจไวยากรณ์, แปลภาษา หรือเขียนบทความและกำหนดระยะเวลาที่ต้องการรับงาน
  • 2. 2. ฟรีแลนซ์ประเมินงานและตอบรับงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ลูกค้าจะได้รับบทความที่แก้ไขไวยากรณ์ หรือบทความที่เขียนและแปลเรียบร้อยแล้วเป็นไฟล์ .doc และ .PDF - ส่วนที่มีการแก้ไขจะทำไฮไลต์ไว้ให้ - ผู้ว่าจ้างสามารถแจ้งแก้ไขงานได้ 2 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม *ราคาต่อ 1 หน้ากระดาษ A4 เทียบขนาดอักษร Times New Roman 12 พิมพ์ด้วย double space

ฟรีแลนซ์
Maya

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Chemical Engineering, Researcher, Research consultant

09/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
27 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน