ให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญ

1. บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต(เครียด,วิตกกังวล,ซึมเศร้า,นอนไม่หลับ เป็นต้น) โดยนักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา, นักจิตบำบัดและนักศิลปะบำบัด และบริการให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการสำหรับผู้ปกครอง(เช่น ลูกไม่พูด,ดื้อ,ก้าวร้าว,ไม่ยอมไปโรงเรียน,ไม่กล้าแสดงออก เป็นต้น) โดยนักจิตวิทยาพัฒนาการ 2. บริการประเมิน กระตุ้น และส่งเสริมพัฒนาการทุกช่วงวัย โดย นักจิตวิทยาพัฒนาการ 3. บริการจัดกิจกรรมและฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาสุขภาพจิต (เช่น จัดอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการติดเกมในวัยรุ่น) - สำหรับบริการให้คำปรึกษาผู้รับบริการสามารถเลือกนักจิตวิทยา ตามวัน เวลา ที่สะดวกค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญ

  • 1. ผู้รับบริการเลือกรูปแบบการให้คำปรึกษาที่ต้องการ / นักจิตวิทยาที่ต้องการ /วันและเวลาที่สะดวก ในการรับบริการ
  • 2. นัดหมายกับผู้ให้บริการถึงรายละเอียดในขั้นตอนที่ 1 ที่ผู้รับบริการต้องการ
แพ็กเกจ
VDO Call รับคำปรึกษาจากนักจิตวิทยา
ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

การให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยา(ผ่านโปรแกรม Zoom) ⏰ระยะเวลา 45-60 นาที (หากเกิน 15 นาที นับเป็น 1 ชั่วโมง) 💸ค่าใช้จ่าย อยู่ที่ 1,500 บาท กรณีชาวต่างชาติ 2,000 บาท

โทรศัพท์รับคำปรึกษาจากนักจิตวิทยา
ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

การให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยา(ผ่านการโทรศัพท์) ⏰ระยะเวลา 30 นาที กับ 60 นาที (หากเกิน 15 นาที นับเป็น ครึ่งชั่วโมง) 💸ค่าใช้จ่ายของระยะเวลา 30 นาที อยู่ที่ 900 บาท และค่าใช้จ่ายของระยะเวลา 60 นาที อยู่ที่ 1,400 บาท

Chat รับคำปรึกษาจากนักจิตวิทยา
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

การให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยา(ผ่านห้องแชทส่วนตัว) ⏰ระยะเวลา 30 นาที (หากเกิน 15 นาที นับเป็น ครึ่งชั่วโมง) 💸ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 750 บาท

ฟรีแลนซ์
MEHUG

ME HUG - ศูนย์บริการด้านสุขภาพจิตและส่งเสริมพัฒนาการทุกช่วงวัย ให้บริการ - ให้คำปรึกษาทุกช่วงวัยโดยนักจิตวิทยา ทั้งแบบโทร/แชท/VDO Call - ให้คำปรึกษาด้านปัญหาพฤติกรรมเด็กและวัยรุ่น - ให้คำปรึกษาด้านการส่งเสริมพัฒนาการทุกช่วงวัย - รับจัดฝึกอบรมและสัมมนา

06/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน