รับออกแบบโครงสร้างและงานระบบอาคารที่พักอาศัย//อาคารพาณิชย์ต่างๆ

ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร และ งานระบบประกอบอาคาร เช่น งานปรับอากาศ/ไฟฟ้า/สุขาภิบาล รวมถึงการทำรายงานความเป็นไปได้โครงการ (Project Feasibility Study)/การวางแผนงานและงบประมาณของโครงการที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่/ถอดปริมาณงาน/ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของกฏหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบโครงสร้างและงานระบบอาคารที่พักอาศัย//อาคารพาณิชย์ต่างๆ

  • 1. ลูกค้าแจ้งความประสงค์และรูปแบบเนื้องานก่อนดำเนินการ
  • 2. ลูกค้าส่งข้อมูลให้ผู้ออกแบบ เช่น แบบร่าง (Draft)//ขนาดพื้นที่ใช้สอย//สถานที่ตั้ง เป็นต้น
แพ็กเกจ
Package - 3D Modeling
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ออกแบบงานโครงสร้าง // งานระบบประกอบอาคาร เช่น ปรับอากาศ, ไฟฟ้า, สุขาภิบาล เป็นต้น // ขึ้นโมเดล 3D และ Rendering // ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility) // จัดทำงบประมาณการก่อสร้าง // วางแผนงานการก่อสร้างโดยสังเขป // เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ (ตามตกลง)

Package - Engineering Design and Budgeting
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ออกแบบงานโครงสร้าง // งานระบบประกอบอาคาร เช่น ปรับอากาศ, ไฟฟ้า, สุขาภิบาล เป็นต้น // จัดทำงบประมาณการก่อสร้าง // วางแผนงานการก่อสร้างโดยสังเขป (ราคาขึ้นกับขนาดและความต้องการของลูกค้า)

Package - Project Fesibility/Financing/Engineering Design
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility) // จัดทำรูปแบบโครงการเพื่อผลตอบแทนการลงทุน // รายงานประกอบการขอสินเชื่อ (ตามตกลง) // ออกแบบงานโครงสร้าง // งานระบบประกอบอาคาร เช่น ปรับอากาศ, ไฟฟ้า, สุขาภิบาล เป็นต้น // จัดทำงบประมาณการก่อสร้าง // วางแผนงานการก่อสร้างโดยสังเขป (ราคาขึ้นกับขนาดและความต้องการของลูกค้า)

ฟรีแลนซ์
Kittichai

วิศวกรออกแบบงานโครงสร้าง,งานระบบ M&E และนำเสนอวิเคราะห์รูปแบบการลงทุน (Feasibility Study) สำหรับเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์

04/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน