รับสอนและรับทำ FEASIBILITY/FINANCIAL MODEL/BUSINESS EVALUATION เพื่อการลงทุน/ร่วมทุน/ขอสินเชื่อ

รับทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อตัดสินใจหรือเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจ และเพื่อยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่างๆ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ // ร้านอาหาร // โรงงานผลิตสินค้า // โรงไฟฟ้า เป็นต้น เหมาะสำหรับนักลงทุน, เจ้าของ, หรือ ผู้ร่วมทุน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับสอนและรับทำ FEASIBILITY/FINANCIAL MODEL/BUSINESS EVALUATION เพื่อการลงทุน/ร่วมทุน/ขอสินเชื่อ

  • 1. ลูกค้าแจ้งความต้องการและข้อมูลกับผู้รับจ้าง เพื่อทำการกำหนดระยะเวลาและราคางานจ้าง
  • 2. ลูกค้าจัดเตรียมข้อมูลตามขั้นตอนที่ 1 ในรูปแบบ MS WORD//EXCEL//PDF
แพ็กเกจ
บริการทำ FEASIBILITY STUDY/FINANCIAL MODEL
ระยะเวลาในการทำงาน 12 วัน

1. รายงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ในรูปแบบ File PDF และ Excel 2. File PDF หรือ Excel รายงานทางการเงิน (Financial Modeling) หมายเหตุ: - ราคาของงานจะขึ้นกับความซับซ้อนของ Financial Model อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดของงาน

บริการสอนทำ FEASIBILITY STUDY/FINANCIAL MODEL สำหรับ SME หรือ STARTUP เพื่อการวิเคราะห์การลงทุนและวางแผน
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. ข้อมูลทีมีความจำเป็นในการทำ Feasibility/Financial Model เพื่อการประมาณการการลงทุน และ ดำเนินงาน 2. ฺตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้ 2.1 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 2.2 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) 2.3 อัตราผลตอบแทนลดค่า (Internal Rate of Return) 2.4 ดัชนีการทำกำไร (Profitability Index) 3. ตัวอย่างข้อมูลจริงที่ใช้ในการจัดทำ Feasibility/Financial Model ใช้เวลาในการอบรม 2 วัน

ฟรีแลนซ์
Kittichai

วิศวกรออกแบบงานโครงสร้าง,งานระบบ M&E และนำเสนอวิเคราะห์รูปแบบการลงทุน (Feasibility Study) สำหรับเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์

04/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
13 ครั้ง
ขายได้
9 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน