รับแปลเอกสารด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์

-รับแปลเปเปอร์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ -แปลเอกสารชุดตรวจ Test Kit ต่างๆ -แปลเอกสารเครื่องมือแพทย์ -แปลเอกสารยื่นขอเลข อย. -แปลเอกสารงานวิจัยด้านการแพทย์ -แปลเอกสารการทดลองทางคลินิก รับแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลเอกสารด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์

  • 1. ผู้ว่าจ้างติดต่อ พูดคุย สอบถามสิ่งที่ต้องการว่าจ้าง
  • 2. ผู้ว่าจ้างส่งไฟล์เอกสารมาให้เพื่อประเมินราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

แปลเอกสารคิดราคาตามจำนวนคำจากต้นฉบับ เริ่มต้นที่ 300 คำ คิดราคาคำละ 2 บาท รับและส่งงานเฉพาะไฟล์ word เท่านั้น

ฟรีแลนซ์
Piyachat

ผู้เขียน/ผู้แปลเคยมีประสบการณ์ทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติด้านการแพทย์ เคยทำงานเป็นบรรณาธิการของเว็บไซด์/แอปพลิเคชัน Medical Leaders Thailand และเป็นผู้เแปลด้านการแพทย์ มีประสบการณ์การ แปลให้กับวารสาร MIMS Doctor

08/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
13 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน