รับแปลเปเปอร์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ งานวิจัยด้านการแพทย์ ชุดตรวจ Test Kit

รับแปลเปเปอร์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เอกสารชุดตรวจ Test Kit ต่างๆ เอกสารงานวิจัยด้านการแพทย์ เอกสารการทดลองทางคลินิก เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือเพื่อนำไปใช้ประกอบการทำวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์ รับแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลเปเปอร์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ งานวิจัยด้านการแพทย์ ชุดตรวจ Test Kit

  • 1. ผู้ว่าจ้างติดต่อ พูดคุย สอบถามสิ่งที่ต้องการว่าจ้าง
  • 2. ผู้ว่าจ้างส่งไฟล์เอกสารมาให้เพื่อประเมินราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

แปลเอกสารคิดราคาตามจำนวนคำจากต้นฉบับ เริ่มต้นที่ 300 คำ คิดราคาคำละ 2 บาท รับและส่งงานเฉพาะไฟล์ word เท่านั้น

ฟรีแลนซ์
Piyachat

ผศ.ดร.ทนพญ. ปิยฉัตร เอวาลิน เดนบาส ประสบการณ์ทำงาน 1.อดีตหัวหน้าภาควิชาภูมิคุ้มกันคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2.อดีตอาจารย์ภาควิชาพรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี สถาบันจักรีนฤบดินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3.อดีตหัวหน้าบรรณาธิการเว็บไซด์และแอปพลิเคชัน Medical Leaders Thailand

08/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน