3D Perspective Interior and Exterior

- งานเขียนภาพ 3D Perspective โดยต้องมี ไฟล์งาน 2 มิติ AutoCAD(.dwg) หรือ 3 มิติไฟล์ Sketchup (.skp) - ลูกค้าต้องมี Referance Image, Mood Tone และ Material ที่ต้องการ - สามารถปรับแก้ไขงานได้ไม่เกิน 3 ครั้งหลังจากขึ้นโมเดล 3 มิติ หรือ หลังจากส่งภาพตัวอย่าง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ 3D Perspective Interior and Exterior

  • 1. รับข้อมูลเบื้องต้นจากลูกค้า เช่น ไฟล์งาน 2 มิติ AutoCAD(.dwg) หรือ 3 มิติไฟล์ Sketchup (.skp) Referance Image, Mood tone และ Material
  • 2. สร้างโมเดลหรือปรับโมเดล 3 มิติ จากลูกค้า
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ภาพ 3D Perspective ไฟล์ JPEG จำนวน 1 ภาพ ขนาดของภาพประมาณ 2500 pixel - ระยะเวลาการทำงานประมาณ 3 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของงาน - สามารถปรับแก้ไขแบบ ได้ 3 ครั้ง หลังจากขั้นตอนการส่งแบบร่าง

ฟรีแลนซ์
MD

นักออกแบบ ทำงานด้านออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน

06/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน