พิสูจน์อักษร ตรวจสอบรูปแบบการเขียน

พิสูจน์อักษร ตรวจสอบรูปแบบการเขียน - บริการพิสูจน์อักษรภาษาไทย ตรวจทานและแก้ไขคำสะกดผิด วรรคตอน เครื่องหมาย คำทับศัพท์ - ยึดหลักตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน หรือหลักสากลนิยม - รับงานทุกประเภท อาทิ วารสารวิชาการ หนังสือวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ นวนิยาย แฟนฟิคชั่น เรื่องสั้น เรื่องยาว ฯลฯ - รักษาความลับและตรงต่อเวลา

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พิสูจน์อักษร ตรวจสอบรูปแบบการเขียน

  • 1. ตกลงรายละเอียด ประเมินระยะเวลาและค่าจ้างการทำงาน
  • 2. ลูกค้ายืนยันการว่าจ้าง
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ค่าบริการ ขนาด A5 เริ่มต้นหน้าละ 2 บาท ค่าบริการ ขนาด A4 เริ่มต้นหน้าละ 3 บาท สามารถสอบถามเพื่อตกลงรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ค่ะ - ไฟล์งานที่ลูกค้าจะได้รับ pdf. doc. ฯลฯ ขึ้นอยู่กับการตกลงกันก่อนจ้างงาน

ฟรีแลนซ์
Thanathorn

จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาคลินิก มีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษา ด้านเอกสาร ปัจจุบันประกอบอาชีพครู มีความเห็นอกเห็นใจ รักการอ่าน ส่งงานตรงเวลา พูดคุยง่าย เป็นกันเอง

02/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน