ไดคัต ตัดพื้นหลังออก รีทัช ตัดต่อภาพทุกชนิด ราคาอยู่ที่ความยากง่าย

# รับไดคัทภาพ ตัดภาพพื้นหลัง # ให้ลูกค้าแจ้งขนาดที่ต้องการและสีของพื้นหลังที่ต้องการ ภาพต้นฉบับไม่ควรเล็กว่า ขนาดที่ต้องการ #ผู้ทำจะไม่ทำการตกแต่งอื่นๆให้ นอกจากไดคัท เปลี่ยนพื้นหลังเท่านั้น # แก้งานฟรี 2 ครั้ง ไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับ jpg. png. pdf. ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ไดคัต ตัดพื้นหลังออก รีทัช ตัดต่อภาพทุกชนิด ราคาอยู่ที่ความยากง่าย

  • 1. 1. เสนอราคา พร้อมแจ้งวันส่งงาน (วันส่งงานไม่รวมวันแก้ไขหากไม่ติดคิวอื่นๆจะรีบแก้ไขให้ทันที))
  • 2. 2.เมื่อลูกค้าตกลงจ้าง ลูกค้าส่งข้อมูล จะเริ่มทำงานทันทีตามวันเวลาที่ตกลง
แพ็กเกจ
ไดคัทภาพ 10 ภาพ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. ภาพที่ที่ให้ไดคัท โดยBackground เป็นสีที่ระบุมา จำนวน 10 รูป (ไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับ jpg. png. pdf.เพียง 1 ไฟล์เท่านั้น) >>> หมายเหตุ <<< 1.ให้ลูกค้าระบุสีพื้นหลังที่ต้องการ หรือระบุ โทนสีมาด้วย 2. ภาพที่ให้ไดคัท เป็นภาพที่มีรอยหยักไม่มาก เช่น คอมพิวเตอร์ กระเป๋า นาฬิกา เสื้อผ้า 4 ลูกค้าต้องเตรียมรูปสินค้าเอง แจ้งขนาดรูปด้วยว่าต้องการขนาดเท่าไหร่ และภาพต้นฉบับต้องไม่เล็กกว่า ภาพที่ต้องการให้ไดคัท 5. เนื้อนงานที่ไดคัทยาก หรือมีภาพพื้นหลังเยอะอาจจะใช้เวลามากกว่ากำหนด แก้งานฟรี 2 ครั้ง

ไดคัทภาพ 20 ภาพ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1. ภาพที่ที่ให้ไดคัท โดยBackground เป็นสีที่ระบุมา จำนวน 20 รูป (ไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับ jpg. png. pdf.เพียง 1 ไฟล์เท่านั้น) >>> หมายเหตุ <<< 1.ให้ลูกค้าระบุสีพื้นหลังที่ต้องการ หรือระบุ โทนสีมาด้วย 2. ภาพที่ให้ไดคัท เป็นภาพที่มีรอยหยักไม่มาก เช่น คอมพิวเตอร์ กระเป๋า นาฬิกา เสื้อผ้า 4 ลูกค้าต้องเตรียมรูปสินค้าเอง แจ้งขนาดรูปด้วยว่าต้องการขนาดเท่าไหร่ และภาพต้นฉบับต้องไม่เล็กกว่า ภาพที่ต้องการให้ไดคัท 5. เนื้อนงานที่ไดคัทยาก หรือมีภาพพื้นหลังเยอะอาจจะใช้เวลามากกว่ากำหนด แก้งานฟรี 2 ครั้ง

ไดคัทภาพ 30 ภาพ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. ภาพที่ที่ให้ไดคัท โดยBackground เป็นสีที่ระบุมา จำนวน 30 รูป (ไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับ jpg. png. pdf.เพียง 1 ไฟล์เท่านั้น) >>> หมายเหตุ <<< 1.ให้ลูกค้าระบุสีพื้นหลังที่ต้องการ หรือระบุ โทนสีมาด้วย 2. ภาพที่ให้ไดคัท เป็นภาพที่มีรอยหยักไม่มาก เช่น คอมพิวเตอร์ กระเป๋า นาฬิกา เสื้อผ้า 4 ลูกค้าต้องเตรียมรูปสินค้าเอง แจ้งขนาดรูปด้วยว่าต้องการขนาดเท่าไหร่ และภาพต้นฉบับต้องไม่เล็กกว่า ภาพที่ต้องการให้ไดคัท 5. เนื้อนงานที่ไดคัทยาก หรือมีภาพพื้นหลังเยอะอาจจะใช้เวลามากกว่ากำหนด แก้งานฟรี 2 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
จีระนุช

สามารถดูแลอัพเดทเว็บไซต์ สำเร็จรูปต่างๆ แต่งภาพ ทำแบนด์เนอร์เว็บ ออกแบบเว็บไซต์ ดูแล Facebook มีงานประจำอยู่แล้ว จันทร์-ศุกร์ ปัจจุบันเป็นพนักงานประจำในตำแหน่ง WEBMASTER AND SALES MENAGER WWW.SAWADDEEIT.COM ออกแบบและดูแลเว็บไซต์เพิ่มเติมให้กับ WWW.NIKKIKO.COM ออกแบบเว็บไซต์เพิ่มเติมให้กับ www.alphatechscience.com ออกแบบงานอื่นๆ เช่น FACEBOOK ,BANNER ,นามบัตร ,โลโก้ งานที่สามารถทำได้ WEBSITE DESIGN FACEBOOK DESIGN BANNER DESIGN LINE DESIGN CONTENT DESIGN PHOTO DESIGN UPDATE WEBSITE

02/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน