รับทำบัญชี และยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30,ภ.พ.36 และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1,3,53,54 ออนไลน์

บริการรับทำบัญชี และจัดทำรายงานและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30,ภ.พ.36 และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1,3,53,54 ทางออนไลน์ในระบบ E-filing ของสรรพากร สำหรับนิติบุคคุล บริการรับทำบัญชีรายเดือน - จัดทำและยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 และ ภ.พ.36 - จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.54 รายละเอียดบริการอื่นๆ เพิ่มเติม - บริการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ - บริการรจัดทำบัญชีรายเดือน - บริการปิดงบการเงินและยื่นงบการเงิน - จัดทำแบบยื่นภาษีและประกันสังคม - บริการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ - บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า - ยื่นแบบ ภ.พ.30, ภ.พ.36 ทุกเดือน - บริการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับบุคคลธรรม ยื่น vat และทำรายงานภาษี - ขึ้นทะเบียนยื่นภาษี/ประกันสังคม สำหรับบุคคลธรรมดา - ขอหนังสือรับรองและคัดสำเนาต่างๆ - ให้คำแนะนำปรึกษาการเริ่มต้นธุรกิจ (Startup) ด้านบัญชีและภาษี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำบัญชี และยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30,ภ.พ.36 และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1,3,53,54 ออนไลน์

  • 1. หลังจากลูกค้าชำระค่าบริการ และรับข้อมูลเอกสารที่ต้องการยื่นภาษีจากลูกค้าเรียบร้อย
  • 2. เริ่มงานได้ทันที เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วน ส่งข้อมูลได้ทาง Email หรือ ทาง Line และ Chat
แพ็กเกจ
รับทำบัญชี และยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.54
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

บริการงานรับทำบัญชี จัดทำและยื่นแบบภาษี - เอกสารรายการบัญชี 1-10 รายการ ค่าบริการ 500 บาท - เอกสารรายการบัญชี 11-30 รายการ ค่าบริการ 1,000 บาท - เอกสารรายการบัญชี 31-50 รายการ ค่าบริการ 2,000 บาท - เอกสารรายการบัญชี 51-80 รายการ ค่าบริการ 3,000 บาท - เอกสารรายการบัญชี 81-100 รายการ ค่าบริการ 4,000 บาท ฟรี โปรแกรมบัญชีออนไลน์ เมื่อทำรายการยื่นแบบภาษีเรียบร้อยแล้วลูกค้าจะได้รับ 1. แบบแสดงรายการภาษี และรายการแนบ เป็นไฟล์ PDF 2. ใบเสร็จค่าชำระภาษี จากกรมสรรพากร 3. ใบเสร็จค่าบริการยื่นแบบภาษี

รับทำบัญชี และยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 และภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.36 (ค่าโฆษณา Facebook, Google)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

บริการงานรับทำบัญชี จัดทำและยื่นแบบภาษี - เอกสารรายการบัญชี 1-10 รายการ ค่าบริการ 500 บาท - เอกสารรายการบัญชี 11-30 รายการ ค่าบริการ 1,000 บาท - เอกสารรายการบัญชี 31-50 รายการ ค่าบริการ 2,000 บาท - เอกสารรายการบัญชี 51-80 รายการ ค่าบริการ 3,000 บาท - เอกสารรายการบัญชี 81-100 รายการ ค่าบริการ 4,000 บาท ฟรี โปรแกรมบัญชีออนไลน์ เมื่อทำรายการยื่นแบบภาษีเรียบร้อยแล้วลูกค้าจะได้รับ 1. แบบแสดงรายการภาษี และรายการแนบ เป็นไฟล์ PDF 2. ใบเสร็จค่าชำระภาษี จากกรมสรรพากร 3. ใบเสร็จค่าบริการยื่นแบบภาษี

รับทำบัญชี และยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มและยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ยื่นเพิ่มเติม, ยื่นย้อนหลัง
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

บริการงานรับทำบัญชี จัดทำและยื่นแบบภาษี ยื่นเพิ่มเติม, ยื่นย้อนหลัง - เอกสารรายการบัญชี 1-10 รายการ ค่าบริการ 500 บาท - เอกสารรายการบัญชี 11-30 รายการ ค่าบริการ 1,000 บาท - เอกสารรายการบัญชี 31-50 รายการ ค่าบริการ 2,000 บาท - เอกสารรายการบัญชี 51-80 รายการ ค่าบริการ 3,000 บาท - เอกสารรายการบัญชี 81-100 รายการ ค่าบริการ 4,000 บาท เมื่อทำรายการยื่นแบบภาษีเรียบร้อยแล้วลูกค้าจะได้รับ 1. แบบแสดงรายการภาษี และรายการแนบ เป็นไฟล์ PDF 2. ใบเสร็จค่าชำระภาษี จากกรมสรรพากร 3. ใบเสร็จค่าบริการยื่นแบบภาษี

ฟรีแลนซ์
พรหมพิริยะ

สวัสดีครับ พวกเราในนาม บริษัท แม็กซ์บิซ แอคเซอร์ริช จำกัด ที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชี และให้เราเป็นผู้ช่วยคุณในการวางแผนบัญชีและจัดการภาษี ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ และช่วยวิเคราะห์ผลประกอบการเบื้องต้น เพื่อช่วยวางแผนทางธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคง และรับมือกับภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

05/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
7 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน