ออกแบบ Presentation ด้วยโปรแกรม PowerPoint

ออกแบบ Presentation by Powerpoint ตามสไตล์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแนว Flat Design, Minimal design, วิชาการ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก งานทุกชิ้นได้มาตรฐาน คุ้มค่า ตรงตามความต้องการของลูกค้า รายละเอียดราคาเพิ่มเติม แก้ไขเพิ่มเติม นอกเหนือจากแพคเกจ คิดคิดใช้จ่ายครั้งละ 25 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบ Presentation ด้วยโปรแกรม PowerPoint

  • 1. คุยรายละเอียด และรับบรีฟงาน
  • 2. ลูกค้าจัดเตรียมเนื้อหาที่ต้องการมาให้เรา และบอกจำนวนหน้า
แพ็กเกจ
นิ่งเข้าไว้
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

สไลด์นิ่ง ไม่เคลื่อนไหว ไม่เกิน 10 สไลด์ เกินคิดเพิ่มสไลด์ละ 50 บาท ขนาดของสไลด์ (4:3, 16:9) แก้ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ไฟล์ที่ได้ .pptx/.pdf

ขยับตามจังหวะ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

สไลด์เคลื่อนไหว มี transition,animation ไม่เกิน 10 สไลด์ เกินคิดเพิ่มสไลด์ละ 50 บาท(ไม่คิดรวมสไลด์การanimate) ขนาดของสไลด์ (4:3, 16:9) แก้ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ไฟล์ที่ได้ .pptx/.pdf

จัดเต็ม
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

สไลด์เคลื่อนไหว มี transition,animation,zoom,link,action งานปกติ ไม่เกิน 12 สไลด์ เกินคิดเพิ่มสไลด์ละ 50 บาท(ไม่คิดรวมสไลด์การanimate) ขนาดของสไลด์ (4:3, 16:9) แก้ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ไฟล์ที่ได้ .pptx/.pdf

ฟรีแลนซ์
พิเชษฐ์

- ออกแบบ Presentation - ออกแบบโลโก้ - ออกแบบสื่อ infographic

06/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน