รับออกแบบ Data Visualization สำหรับผู้บริหาร ด้วย Power BI Tableau QlikView และ BI Tool ทุกยี่ห้อ

สร้าง Data Visualization ในรูปแบบ Dashboard วิเคราะห์หา Insight ของข้อมูล เพื่อการนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย แก่ผู้บริหาร สามารถ interact กับข้อมูลได้ เช่น - ผลการขาย วิเคราะห์ยอดขาย กลุ่มสินค้าที่ขาย กลุ่มลูกค้าที่ซื้อ ช่องทางการขาย ช่องทางการเข้าถึงของลูกค้า วิเคราะห์ยอดขายเป็นภาคหรือระดับจังหวัดหรือระดับตัวแทนจำหน่าย หรือ - คลิงสินค้า วิเคราะห์กลุ่มสินค้า พฤติกรรมการซื้อของลูกค้า วิเคราะห์ต้นทุน การจัดส่ง การผลิต - บุคลากรในองค์การ วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน เงินเดือน ความก้าวหน้า การอบรม - วิเคราะห์ต้นทุน ทางใดบ้าง มากน้อยเพียงใด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบ Data Visualization สำหรับผู้บริหาร ด้วย Power BI Tableau QlikView และ BI Tool ทุกยี่ห้อ

  • 1. ผู้ว่าจ้างกำหนดความต้องการให้ชัดเจน ประเมินเวลาที่ใช้ในการพัฒนา ตกลงราคากันได้แล้ว ค่อยจ่ายเงินให้ Fastwork แล้วส่งสัญญาให้เริ่มพัฒนาจนส่งงานสุดท้ายที่ผู้จ้างยอมรับ จึงกดอนุมัติงานตามเงื่อนไขของ Fastwork
  • 2. ผู้ว่าจ้างต้องจัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการให้เชื่อมต่อเช่น EXCEL หรือ ฐานข้อมูล
แพ็กเกจ
Easy Project
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1 Power BI Report (.pbix) 2 Document Spec (word , pdf format) 3 สามารถแก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนกว่าตรงตามความต้องการที่ตกลงไว้กับลูกค้า

Enterprise Project
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1 Power BI Report (.pbix) 2 Document Spec (word , pdf format) 3 สามารถแก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนกว่าตรงตามความต้องการที่ตกลงไว้กับลูกค้า

ฟรีแลนซ์
Attawit

I have 18th Year in information technology field and technical skills in data analytics , big data , business intelligence , data warehouse and application development any platform

05/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน