ให้คำปรึกษาเรื่องวีซ่า

ให้คำปรึกเรื่องวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ ทั้งในโซนเอเซียสำหรับลูกค้าต่างชาติที่ต้องยื่นวีซ่า โซนออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ โซนเชงเก้น โซนอเมริกา โซนUK และการลงทะเบียน K-EAT การแปลเอกสาร การรับรองเอกสารทั้งจากกรมการกงสุลและสถานทูต

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้คำปรึกษาเรื่องวีซ่า

  • 1. พูดคุยรายละเอียด
  • 2. เตรียมเอกสาร
แพ็กเกจ
เอเซีย/ออสเตรียเลีย/นิวซีแลนด์
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

วีซ่าที่ใช้ในการเดินทางและเอกสารแปล(ถ้ามี)

เชงเก้น
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

วีซ่าที่ใช้ในการเดินทางและเอกสารแปล(ถ้ามี)

อเมริกา/อังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

วีซ่าที่ใช้ในการเดินทางและเอกสารแปล(ถ้ามี)

ฟรีแลนซ์
MATTANA

ประสบการ์ณการทำงานเกี่ยงกับวีซ่า แปลเอกสาร รับรองเอกสารทั้งกรมการกงสุลและสถานทูตต่างๆ เราสามารถช่วยแก้ปัญหาและลดคใามยุ่งยากให้คุณได้อย่างแนะนอน

08/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
7 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน