รับพัฒนา Web Application และ Mobile Application

รับพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชั่นและโมบายแอปพลิเคชั่น ตามความต้องการของลูกค้า โดยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 7 ปี ทั้งบริษัทเอกชน หน่วยงานรัฐ มหาวิทยาลัย และโรงงานอุตสาหกรรม สามารถพูดคุย-ปรึกษากันก่อนได้ครับ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ● กรณีที่ลูกค้าต้องการเพิ่มขอบเขตงาน ทางเรายินดีให้คำปรึกษาและประเมินราคาให้ตามความเหมาะสม ● ดูแลช่วยเหลือหลังจากใช้งานจริง เป็นเวลา 90 วัน ● ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการพัฒนายินดีแก้ไขให้ตลอดอายุการใช้งาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพัฒนา Web Application และ Mobile Application

  • 1. ลูกค้าเล่าถึงความต้องการของระบบที่จะพัฒนา
  • 2. สรุปความต้องการและจัดทำใบเสนอราคาพร้อมแผนระยะเวลาการพัฒนาประกอบด้วย กำหนดส่งงานตามระยะ
แพ็กเกจ
Web Design & Development
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ - ระบบเว็บแอปพลิเคชั่นจำนวน 1 เว็บไซต์ (ตามขอบเขตงาน) - บริการดูแลช่วยเหลือหลังจากใช้งานจริง เป็นเวลา 90 วัน - บริการดูแลข้อผิดพลาดที่เกิดจากการพัฒนายินดีแก้ไขให้ตลอดอายุการใช้งาน ** ราคางานขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของระบบ

Mobile Design & Development
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ - แอปพลิเคชั่นของลูกค้าเอง ซึ่งจะสามารถดาวน์โหลดได้บน App store หรือ Play store - บริการดูแลช่วยเหลือหลังจากใช้งานจริง เป็นเวลา 90 วัน - บริการดูแลข้อผิดพลาดที่เกิดจากการพัฒนายินดีแก้ไขให้ตลอดอายุการใช้งาน ** ราคางานขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของระบบ

Registration & Installation
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- จดทะเบียนโดเมน - สมัครและติดตั้ง Cloud Server - สมัครสมาชิก Google Developer Account (สำหรับนำแอพขึ้น Play store) - สมัครสมาชิก Apple Developer Account (สำหรับนำแอพขึ้น App store) ** ราคางานขึ้นอยู่กับจำนวนรายการที่ลูกค้าต้องการให้ติดตั้ง

ฟรีแลนซ์
masterphor

มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นและโมบายแอปพลิเคชั่นมากว่า 7 ปี

02/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน