Company production

เมื่อผู้จ้างตกลงจ้างผู้รับจ้างแล้ว ให้ทำการโอนเงินค่าจ้างก่อนเริ่มงานครบเต็มจำนวน เมื่อผู้รับจ้างทำงานเสร็จพร้อมส่งมอบงาน ผู้จ้างสามารถแก้ไขงานนั้นได้ 3 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หลังจาก 5 วัน จะส่งตัวอย่างงานที่ทำเสร็จ 60% ไปให้ดู

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 8 วัน

1.ส่งมอบไฟล์งานผ่านออนไลน์ Google Drive หรืออื่นๆที่สะดวกต่อเราและลูกค้า

ฟรีแลนซ์
ธนากร

ทำงานตรงเวลา เป็นกันเอง เข้ากับคนได้ง่าย สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีความอดทนต่อความกดดัน

11/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน